ค่าออกแบบ

ออกแบบร้าน.com เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ในการเปิดร้าน ทุกอย่างต้องคิดเป็น “ต้นทุน” รวมทั้ง ค่าออกแบบ ด้วย ราคาต้องชัดเจน เราจึงคิดค่าออกแบบเป็นแพ็คเกจ  และแน่นอน แพ็คเกจของเรา ราคาเป็นมิตร : )

Image is not available
Image is not available
Slider

คำนวณค่าออกแบบเป็น "แพ็คเกจ" ราคาชัดเจน

ครั้งแรกในวงการออกแบบ ที่กล้าระบุราคาค่าออกแบบอย่างชัดเจน เนื่องจากปกติการคำนวณราคาค่าออกแบบ ตามที่ อัตราค่าออกแบบตามกฎกระทรวงฯ กำหนดจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นจากค่าก่อสร้าง คิดตามขนาดพื้นที่ แล้วก็จะคิดกันตามเนื้องานที่จำนวนแผ่นของแปลนและจำนวนภาพ หรือบางครั้งก็จะคิดเหมากันตามความพอใจ ซึ่งจะทำให้คำนวณต้นทุนในส่วนของงานออกแบบได้ยาก 

งานออกแบบ KIOSK

เคาท์เตอร์ ขายอาหาร ขนม น้ำหวาน และ แฟรนไชส์Kiosk ต่างๆ

ค่าออกแบบ KIOSK คีออส ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า
ค่าออกแบบ KIOSK คีออส ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า

งานออกแบบ Shop พื้นที่เปล่า

พื้นที่อาคารพาณิชย์ ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า รวมถึง พื้นที่เปล่าที่มีอาคารแล้วต่างๆ

ค่าออกแบบ ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า
ค่าออกแบบ ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า

งานออกแบบ Shop Stand Alone รวมออกแบบ อาคารภายนอก

ออกแบบร้านตั้งแต่แบบอาคารภายนอกจนถึงออกแบบตกแต่งภายใน เริ่มจากพื้นที่เปล่า

***แบบสามารถใช้ประกอบการเซ็นเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้เลย

ค่าออกแบบ อาคาร ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า
ออกแบบร้านต้นแบบ Stand Alone สร้างอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน

บริการเพิ่มเติม

กรณีต้องใช้แบบงานระบบแบบละเอียด (แบบงานวิศวกรรมอุตสาหการM&Eและโหลดไฟฟ้ากำลัง) คิดเพิ่มตามความยากง่ายและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

กรณีงานสร้างใหม่พื้นที่เกิน 150 ตร.ม. ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือขอทะเบียนบ้าน ต้องใช้ลายเซ็นรับรองแบบและเซ็นควบคุมงาน มีค่าใช้จ่ายวิชาชีพเพิ่มเติมตามกฎหมาย

โทร 061 980 8700

Image is not available
Image is not available
Slider