2 เรื่องควรรู้ก่อนว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายใน

งานออกแบบตกแต่งภายในถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคาร อาคารสำนักงาน หรืองานตกแต่งร้านค้าต่าง ๆ เพราะงานออกแบบอินทีเรียร์ คือส่วนที่บ่งบอกความเสร็จสมบูรณ์ของอาคารและสถานที่นั้น ๆ สำหรับใครที่กำลังวางแผนออกแบบตกแต่งภายใน บทความนี้มี 2 เรื่องควรรู้ก่อนว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์ มาแนะนำ

งานออกแบบตกแต่งภายใน หรือออกแบบอินทีเรียร์ คือสไตล์การตกแต่งที่เน้นงานด้านศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการเหมือนงานตกแต่งจากมัณฑนากร แต่เป็นนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะมาผสมผสานเข้าด้วยกันกับงานออกแบบ ตกแต่ง เพื่อทำให้งานตกแต่งภายในได้ผลลัพธ์มากกว่าความสวยงาม เช่น เกิดประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่อย่างลงตัว แม้จะเป็นห้องแคบ ๆหรือมีพื้นที่จำกัด การว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์หรือนักออกแบบตกแต่งภายในโดยตรง จึงได้ทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า ก่อนว่าจ้างจึงควรพิจารณา 2 เรื่องควรรู้ต่อไปนี้

1. ข้อมูลบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน

การว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์หรือนักออกแบบตกแต่งภายใน ที่มีทักษะความรู้ด้านการออกแบบและตกแต่งโดยตรง โดยศึกษาและเลือกบริษัทรับออกแบบที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ มีผลงานการออกแบบให้พิจารณา และเป็นบริษัทรับออกแบบที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยให้เราได้ผลงานการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และข้อดีของการว่าจ้างบริษัทรับออกแบบ ก็คือ

· งานออกแบบตกแต่งมีความสวยงาม การจัดวางพื้นที่จนถึงหลักการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างครอบคลุมแม้มีพื้นจำกัด

· รูปแบบและสไตล์การออกแบบ ตอบโจทย์หรือตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพราะมีทักษะความรู้ด้านการออกแบบโดยตรง

· บริษัทรับออกแบบ ส่วนใหญ่มีออกแบบอินทีเรียร์หรือมัณฑนากร ซึ่งสามารถวางโครงหรือออกแบบตกแต่งให้มีขนาดพอเหมาะพอดีกับพื้นที่ ช่วยให้งานตกแต่งภายในสวยงามลงตัวมากขึ้น

· ให้บริการครอบคลุมครบวงจร ทำให้ง่ายต่อผู้ว่าจ้าง เพราะปัจจุบันบริษัทรับออกแบบที่เป็นมืออาชีพมักให้บริการทั้งงานออกแบบตกแต่งภายในและช่างรับเหมา นอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังทำให้งาน ออกแบบอินทีเรียร์ ที่ได้สวยงามตามแบบที่ต้องการ เนื่องจากนักออกแบบและช่างสามารถสื่อสารเข้าใจตรงกันได้ง่าย

2. รู้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

บริษัทรับออกแบบส่วนใหญ่จะมีราคาการให้บริการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ก่อนตัดสินใจว่าจ้างควรรู้อัตราค่าให้บริการของแต่ละบริษัท แล้วนำมาเปรียบเทียบกันและการเลือกบริษัทตกแต่งภายใน ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลือกที่ราคาถูกอย่างเดียว ให้เลือกราคาการให้บริการที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน เพราะราคาที่ถูกเกินไป ผลงานที่ได้อาจไม่ตอบโจทย์

สำหรับใครที่กำลังวางแผนออกแบบตกแต่งภายในใหม่ หรือกำลังมองหาออกแบบอินทีเรียร์เพื่อตกแต่งบ้าน ตกแต่งร้านค้า ที่กำลังปลูกสร้าง 2 เรื่องควรรู้ก่อนว่าจ้างนักออกแบบตกแต่งภายในที่ออกแบบร้าน.com นำมาแนะนำ คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ