5 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

การเปิดร้านเพื่อค้าขายสินค้าทุกประเภท ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และยิ่งเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ การมีใจรักเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการลงทุน การออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ และงานออกแบบอินทีเรียร์ แต่สิ่งเหล่านี้คือส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น ส่วน 5 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนการลงทุน

1. รู้ความสามารถของตนเอง ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งแรกก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ประกอบการควรสำรวจความสามารถของตนเองก่อนว่า มีความรู้และมีความสนใจธุรกิจนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด เพราะบางครั้งอาจสนใจการลงทุนตามกระแส มากกว่ามีความรักความชื่นชอบ

2. มีแหล่งข้อมูลความรู้ หากขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประเภทนั้น ๆ แต่มีความรักความสนใจที่จะลงทุน การมีแหล่งข้อมูลความรู้ ช่วยให้ผู้ประกอบหรือนักลงทุนลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็นอย่างดี เช่น การลงทุนธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อย่างน้อยควรรู้ว่าลักษณะการตกแต่งร้านควรมีรูปแบบอย่างไร เพื่อสื่อสารกับบริษัทรับออกแบบหรือออกแบบอินทีเรียร์ได้อย่างเข้าใจ

3. สำรวจตลาด เพื่อให้รู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพราะความสำเร็จของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับของกิน หรือสินค้าประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับยอดขาย นอกจากสำรวจความต้องการของตลาดแล้ว ผู้ประกอบการมือใหม่ยังต้องมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะมีส่วนสำคัญต่อการเลือกลงทุนในสินค้าหรือธุรกิจประเภทนั้น ๆ

4. เลือกสถานที่ หรือเลือกทำเลที่ดี สถานที่ตั้งหรือทำเลมีผลต่อความสำเร็จของการลงทุน เพราะหากอาคารสถานที่ หรือการออกแบบตกแต่งโดดเด่น งานออกแบบอินทีเรียร์สวยงามมีเอกลักษร์ แต่หากอยู่ในสถานที่และทำเลไม่เหมาะสม โอกาสสร้างยอดขายตามเป้าหมายก็อาจเป็นไปได้ยาก เช่น การเปิดร้านขายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ควรตั้งอยู่ในทำเลที่มีผู้คนสัญจรไปมา อยู่ใกล้สถานศึกษา หรือศูนย์รารการ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

5. งบประมาณการลงทุน ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนรายใหม่ อาจให้ความสำคัญกับจำนวนของเงินลงทุนที่ต้องมีไว้มาก ๆ ทั้งการลงทุนในธุรกิจและการปลูกสร้างอาคารร้านค้า การออกแบบตกแต่ง ค่าจ้างแรงงานและค่าออกแบบอินทีเรียร์หรือตกแต่งภายใน แต่ในความเป็นจริง งบประมาณการลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของธุรกิจ อาจเริ่มต้นจากธุรกิจเล็ก ๆ ใช้เงินลงทุนไม่มาก แล้วพัฒนาต่อยอดโดยค่อย ๆ ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกจากใช้เงินลงทุนไม่มาก ยังลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกด้วย

การลงทุนในธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารได้ เช่นเดียวกับการออกแบบตกแต่งภายในหากต้องการให้งานออกแบบตก สวย ทันสมัย ประโยชน์ใช้สอบครบครัน การว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์หรือบริษัทรับออกแบบคือการบริหารจัดการที่ดี สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 5 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้เช่นเดียวกัน