5 เรื่องควรรู้ ก่อนออกแบบตกแต่งบ้านเป็นร้านอาหาร

ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะวิถีการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน นอกจากไม่นิยมนั่งรับประทานอาหารในร้านแล้ว การสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้านยังเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ช่วยให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสได้ ใครที่กำลังวางแผนสร้างรายได้ โดยตกแต่งบ้านเป็นร้านอาหารจากออกแบบอินทีเรียร์ บทความนี้มี 5 เรื่องน่ารู้มาแนะนำ

การออกแบบตกแต่งภายในหรือตกแต่งต่อเติมบ้านให้เป็นร้านอาหาร เพื่อเปิดบริการแบบนั่งรับประทานในร้าน หรือสั่งไปรับประทานที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารรายใหม่ ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 และต้องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับเปลี่ยนบ้านเป็นร้านอาหาร หรือคนที่ต้องการหารายได้ด้วยการตกแต่งภายในเป็นครัวสำหรับให้บริการแบบเดลิเวอรี่ ก่อนว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์ มี 5 เรื่องควรรู้ ดังนี้

1. รู้ขนาดพื้นที่ การว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์ ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีหรือต้องรู้ก่อนพูดคุยรายละเอียดกับนักออกแบบตกแต่งภายใน ก็คือขนาดของพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง

2. มีรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่ต้องการ นอกจากเรื่องของขนาดพื้นที่แล้ว รูปแบบการตกแต่งตามแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่ต้องการ ก็ควรรู้หรือมีไว้เพื่อพูดคุยแนวทางการตกแต่งกับออกแบบอินทีเรียร์ก่อนว่าจ้าง เพื่อให้งานตกแต่งออกมาถูกใจและตอบโจทย์ความต้องการ

3. เลือกรูปแบบอุปกรณ์ของตกแต่งหรือของใช้ภายในร้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น หรืออาจมีของเก่าอยู่แล้ว อาจนำข้อมูลหรือมีรูปภาพให้กับนักออกแบบได้ดูเพื่อวางแผนการออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่

4. มีข้อมูลนักออกแบบหรือบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน หาจหาได้จากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีบริษัทรับออกแบบเปิดเว็บไซต์ให้บริการอยู่มากมาย เพียงศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทและเลือกบริษัทที่มีผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

5. รับรู้ชื่อเสียงและผลงานของผู้รับเหมา ว่าน่าเชื่อถือไว้ใจได้ ไม่ทิ้งงาน มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งงาน

การออกแบบตกแต่งบ้านให้เป็นร้านอาหาร โดยการว่าจ้าง ออกแบบอินทีเรียร์ นอกจากผู้ว่าจ้างจะต้องรู้หรือมีข้อมูลทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาแล้ว องค์ประกอบสำคัญและจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมหรือรู้ก็คืองบประมาณการในออกแบบตกแต่ง ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบวางกรอบหรือกำหนดรูปแบบการตกแต่งได้เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่ลูกค้าต้องการ