อิทธิพลของสี และการเลือกใช้สีกับงานออกแบบร้าน

ออกแบบร้านกาแฟ
การออกแบบร้านสำหรับธุรกิจทุกประเภท นักออกแบบหรือทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากรระดับมืออาชีพ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้มีความสวยงามหรือการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างลงตัวเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์และการเลือกสี เพราะการออกแบบร้านเปรียบเสมือนการสร้างแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคพึงพอใจสามารถจดจำร้านได้ง่ายขึ้น

การเลือกใช้สีกับงานออกแบบร้าน

การเลือกใช้สีกับงาน ออกแบบร้าน สามารถดึงความความสนใจของลูกค้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น และ นักจิตวิทยายังเชื่ออีกว่า สีมีอิทธิพลกับจิตใจและมีความสัมพันธ์กับร่างกายของมนุษย์ทุกคน นักออกแบบมืออาชีพจะรู้ว่าเฉดสีแต่ละโทนสี ย่อมส่งผลทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานการวิจัยที่ระบุว่าการเลือกใช้สีออกแบบตกแต่งร้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากถึงร้อยละ 60-80
โทนสีกับการออกแบบโลโก้ ออกแบบร้าน
โทนสีกับการออกแบบโลโก้ ออกแบบร้าน

อิทธิพลของสี และการเลือกใช้สีกับงานออกแบบร้าน

ความหมายของสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่พบเห็นตามหลักจิตวิทยา จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละโทนสี และแต่ละสียังเหมาะสำหรับงาน ออกแบบร้าน ตามประเภทของสินค้า ดังนี้

สีขาว

1.สีขาว อยู่ในโทนสีกลางหรือสีธรรมชาติ การนำมาตกแต่งหรือออกแบบร้าน จะสื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสงบและเรียบง่าย นอกจากนี้ยังนิยมใช้ทาผนังหรือหรือใช้ในงานตกแต่งเพื่อลดความเข้มของกลุ่มแม่สี อย่างสีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน เพื่อให้สีสันภายในร้านดูสมดุลกลมกลืนมากขึ้น
ออกแบบร้านสีขาว

สีเหลือง

2.สีเหลือง อยู่ในโทนร้อน สื่อความหมาย ถึงความอบอุ่น มิตรภาพ และความสนุกสนาน เหมาะกับงานออกแบบร้านอาหาร ร้านเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี ธุรกิจบริการประเภทขนส่ง หรือคลินิกความงาม 3.สีเขียว อยู่ในโทนเย็น สื่อความหมายถึง ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา กลุ่มสีโทนเย็นมักจะถูกนำไปออกแบบร้านหรือใช้กับธุรกิจที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร เสื้อผ้า หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
ออกแบบร้านสีเหลือง

สีเขียว

3.สีเขียว อยู่ในโทนเย็น สื่อความหมายถึง ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา กลุ่มสีโทนเย็นมักจะถูกนำไปออกแบบร้านหรือใช้กับธุรกิจที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร เสื้อผ้า หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
ออกแบบร้านสีเขียว

สีส้ม

4.สีส้ม เป็นสีโทนร้อน สื่อความหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน

สีแดง

5.สีแดง เป็นสีโทนร้อน สื่อความหมายถึง ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย มีอิทธิพลด้านราคา

สีชมพู

6.สีชมพู เป็นสีโทนร้อน สื่อความหมายถึง ความอ่อนหวาน นุ่มนวล โรแมนติก ขี้เล่น ซุกซน อบอุ่น และความเห็นอกเห็นใจ
ออกแบบร้านชมพู

สีม่วง

7.สีม่วง เป็นสีโทนเย็น สื่อความหมายถึง ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ ความมีจิตวิญญาณและความทะเยอทะยาน

สีฟ้า

8.สีฟ้า เป็นสีโทนเย็น สื่อความหมายถึงความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น

สีน้ำตาล

9.สีน้ำตาล อยู่ในโทนสีกลางหรือสีธรรมชาติ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย มิตรภาพ ความเป็นมิตร ความไว้วางใจ ความเรียบง่าย ความอดทนอดกลั้นและความถ่อมตัว
ออกแบบร้านน้ำตาล

สีเทา

10.สีเทา อยู่ในโทนสีกลางหรือสีธรรมชาติ สื่อความหมายถึงความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง

สีดำ

11.สีดำ อยู่ในโทนสีกลางหรือสีธรรมชาติ สื่อความหมายถึงความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย จริงจัง กล้าหาญ น่าเกรงขาม งดงาม หรูหราและดูเป็นทางการ
ออกแบบร้านสีดำ
จากความหมายและอิทธิพลของสี นักออกแบบหรือทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากรระดับมืออาชีพ จะนำมาออกแบบร้านและเลือกใช้สีแต่ละโทนสีกับงานออกแบบได้ออย่างเหมาะสมลงตัว