10 ไอเดียตกแต่งภายในสร้างบรรยากาศภายในบ้าน ร้านค้า หรือห้องทำงานให้น่าอยู่

หลักของการออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในบ้าน ตกแต่งห้องต่าง ๆ ตกแต่งอาคาร ร้านค้า หรือตกแต่งห้องทำงาน ตกแต่งสำนักงาน นอกจากออกแบบอินทีเรียร์จะเน้นที่ความสวยงามแล้ว การเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง การเลือกเฟอร์นิเจอร์จะต้องสัมพันธ์เหมาะสม น่าอยู่ รวมทั้งเกิดประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุด และ 10 ไอเดียต่อไปนี้คือองค์กระกอบสำคัญของงานตกแต่งภายในให้น่าอยู่

งานออกแบบตกแต่งภายในหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ สามารถสร้างสรรค์หรือเนรมิตให้บ้าน อาคาร สถานที่ ร้านค้า หรือสำนักงาน และออฟฟิศต่าง ๆ มีความสวยงามน่าอยู่ได้ แต่สถานที่ต่าง ๆ การออกแบบตกแต่งจะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน โดยการตกแต่งแต่ละสถานที่มีองค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้

1. การตกแต่งภายในทุกรูปแบบต้องมีความสะอาด ความเป็นระเบียบ สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย สะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้บริการ

2. ออกแบบอินทีเรียร์ จะต้องเลือกใช้เครื่องใช้ของตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ร้านค้า ที่ง่ายต่อการดูแล จัดแบ่งพื้นที่และจัดตกแต่งให้สอดคล้องกับกิจกรรมและลักษณะการทำงาน

3. ลักษณะการตกแต่งภายใน ต้องทำให้เกิดความสบายกาย สบายตา และสบายใจได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ตำแหน่งของประตูหน้าต่าง ควรได้สัดส่วนและอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการรับลม อากาศถ่าย มีเหมาะกับทิศทางของแดดและลม

4. การตกแต่งภายในต้องมีความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการจัดเก็บอุปกรณ์ และมีอุปกรณ์ตัดไฟกันไฟช็อต ไฟไหม้ มีที่เก็บยาและสารเคมีที่เป็นพิษไว้ในที่มิดชิดหรือออกแบบที่จัดเก็บไว้อย่างเหมาะสม

5. การออกแบบตกแต่งภายใน โดยออกแบบอินทีเรียร์ จะให้ความสำคัญกับการตกแต่งที่ถูกสุขลักษณะ เช่น การระบายและถ่ายเทอากาศได้ดี ระบบระบายน้ำ การถ่ายเทน้ำเสียหรือน้ำเหลือใช้สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีที่รองรับขยะมูลฝอย

6. การตกแต่งภายในต้องจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว อาจก่อผนังแบ่งกั้นห้อง หรือแบ่งกั้นห้องด้วยชั้นวางของ หรือไม้ระแนงเพื่อให้พื้นที่ภายในดูโปร่ง ไม่อึดอัด

7. จัดหรือแบ่งพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นมุมพักผ่อนของคนที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ภายในอาคารนั้น ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียากจากงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

8. อุปกรณ์ของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ออกแบบอินทีเรียร์ จะเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบและสไตล์การตกแต่ง

9. การตกแต่งภายในต้องให้ความสำคัญกับโทนสี ไม่เฉพาะสีทาผนังห้องเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสีของผ้าม่าน สีเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งอื่น ๆ เพราะอิทธิพลของสีมีผลต่อจิตใจของผู้พักอาศัยหรือคนที่ต้องทำงานอยู่ภายในห้อง รวมทั้งโทนสีที่นำมาตกแต่งยังต้องสัมพันธ์กับสไตล์การตกแต่งอีกด้วย

10. การตกแต่งที่ให้ความสำคัญกับคำว่า ประโยชน์และประหยัด เช่น เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ควรนำปรับประยุกต์ใช้รวมกันได้ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย

งานออกแบบตกแต่งภายในที่ได้มาตรฐาน และเป็นงานออกแบบอินทีเรียร์ที่ถูกต้องตามหลักการตกแต่งภายในทั่วไป ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทรับออกแบบโดยตรงจะได้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด