วิธีป้องกัน บริษัทรับเหมาและออกแบบตกแต่งภายใน ทิ้งงาน

เชื่อว่าหลาย ๆ คนเคยได้ยินปัญหาบริษัทรับเหมาหรือช่างปลูกสร้างบ้าน นักออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ ทิ้งงานเทงานและบางคนอาจเคยประสบปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งสาเหตุของการทิ้งงานเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งจากตัวผู้ว่าจ้างเองและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ เรามีวิธีป้องกันบริษัทรับเหมาและออกแบบตกแต่งภายใน ทิ้งงาน มาแนะนำ

1. ศึกษาข้อมูลบริษัทรับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง โดยคัดเลือกบริษัทที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพราะการทำงานของบริษัทรับเหมาที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพ จะให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของบริษัท หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการงานและมีปัญหากับผู้ว่าจ้าง มักเลือกที่จะพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหาทางออกร่วมกัน

2. จัดจ้างบริษัทรับเหมาในส่วนของงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อให้รับผิดชอบเฉพาะการตกแต่งและแรงงานเท่านั้น ส่วนค่าวัสดุและสิ่งของตกแต่งผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งการสั่งซื้อและจ่ายเงิน

3. ควรเลือกบริษัทรับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ หลาย ๆ บริษัทเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบราคาค่าตกแต่งที่แตกต่างกันมากเกินไป ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเพราะราคาถูกเกินไป ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทิ้งงานได้ และควรเลือกบริษัทที่ให้บริการอย่างครอบคลุมทั้งออกแบบและรับเหมาตกแต่ง เนื่องจากผลงานที่ได้มีคุณภาพตรงตามแบบที่เราต้องการได้ดีกว่า

4. เลือกบริษัทที่มีขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ เช่น มีการทำสัญญาว่าจ้างอย่างละเอียด กำหนดเงื่อนไขการทำงาน การจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน และเมื่องานเสร็จตรวจรับงานก่อนแล้วจ่ายเงินงวดสุดท้าย

5. การว่าจ้างบริษัทรับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่มีผลงานน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้ว่าจ้างควรตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ผู้รับเหมาทำงานไปตามแบบไปจนแล้วเสร็จ เพราะอาจผิดแบบหรือทำงานขาดคุณภาพจนต้องรื้อหรือแก้ไขทำให้ผู้รับเหมามีค่าแรงงานมากขึ้น ปัญหานี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ทิ้งงานได้

6. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่อยู่นอกเหนือสัญญา เช่น การขอเบิกเงินล่วงหน้าไม่ว่าจะมีปัญญาหรือข้ออ้างใด ๆ และยิ่งเป็นการเบิกเงินในจำนวนที่มากกว่าผลงาน หรืองานที่ได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าจ้างแรงงานที่ในส่วนที่เบิกไปแล้ว

การปลูกสร้างหรือออกแบบตกแต่งภายใน นอกจากการเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน นอกจากได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ที่มีคุณภาพทำงานอย่างมืออาชีพแล้ว ยังมีวิธีป้องกันบริษัทรับเหมาทิ้งงานอีกด้วย แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างก็ต้องเข้าใจปัญหาหรือมีความยุ่น กรณีทำงานล่าช้าที่เกิดจากปัญหาต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ฝนตกบ่อย หรือวัสดุอุปกรณ์ส่งมาล่าช้า เพื่อไม่กดดันบริษัทที่จะต้องเร่งทำงานให้ทันตามกำหนด ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานจนทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดทุนและจำต้องทิ้งงาน