รู้ทันปัญหา ผู้รับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ทิ้งงาน

งานออกแบบตกแต่งภายในเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน และต้องอาศัยศิลปะในการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามอย่างประณีต ส่วนใหญ่นิยมว่าจ้างนักออกแบบมืออาชีพ ปัจจุบันยังมีบริษัทรับออกแบบที่ให้บริการครอบคลุมทั้งผู้รับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ แต่จะเลือกอย่างไรไม่ให้มีปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน บทความนี้มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากครับ

ปัญหาผู้รับเหมาหรือช่างปลูกสร้างบ้าน ช่างรับเหมาออกแบบตกแต่งทิ้งงาน มีให้ได้ยินเสมอ ๆ ส่วนใหญ่เกิดได้จากหลายสาเหตุไม่เฉพาะจากผู้รับเหมาหรือออกแบบอินทีเรียร์เท่านั้น แต่อาจเกิดจากทั้งสองฝ่ายในหลาย ๆ กรณี ดังนี้

1. การเบิกเงินหรือจ่ายค่าจ้างไม่เป็นระบบ

ปัญหานี้อาจเกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมา เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นระบบ แต่ยอมให้ผู้รับเหมาเบิกเงินล่วงหน้าไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ เมื่อผู้รับเหมาใช้เงินหมดหรือเงินที่เหลืออยู่กับผู้ว่าจ้างไม่พอจ่ายค่าแรงคนงาน ผู้รับเหมาที่ขาดความรับผิดชอบก็จะทิ้งงาน ทำให้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ

2. ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ

กรณีเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การที่ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบอาจเกิดจากการรับงานหลายที่ เน้นปริมาณงานมากกว่าคุณภาพโดยเฉพาะงานออกแบบอินทีเรียร์ ที่ต้องมีความละเอียดอ่อนนอกจากการออกแบบจากมัณฑนากรที่มีความรู้ความสามารถช่างผู้รับเหมาต้องมีความเข้าใจสามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจถ่ายทอดแบบออกมาเป็นผลงานได้ เมื่อผู้รับเหมาปล่อยให้คนงานทำงานกันเอง หากงานผิดพลาดหรือต้องปรับแก้ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานเพราะทำต่อก็อาจขาดทุนได้

3. ผู้รับเหมามีปัญหากับทีมงาน

เป็นปัญหาภายในของผู้รับเหมา มักเกิดกับบริษัทรับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ที่ไม่มีคุณภาพ เช่น คนงานคนงานเบิกค่าแรงไม่ได้ จ่ายเงินยาก ทำให้คนงานหยุดไม่ทำงาน เมื่อผู้รับเหมาหาคนงานไม่ได้ หรือกลัวว่างานจะเสร็จช้ากว่ากำหนด ทำให้เลือกทิ้งงานมากกว่าแก้ปัญหา

4. ผู้ว่าจ้างไม่เข้าใจขอบเขตงาน

ปัญหานี้เกิดขั้นได้ เช่น ผู้ว่าจ่างไม่รู้ขอบเขตการจ้างงาน เมื่อตกลงทำสัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในแล้ว เมื่อแบบที่ออกมาไม่ชื่นชอบก็อาจสั่งช่างให้ปรับแก้ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการจ้างงาน หรือจุกจิก จู้จี้ สั่งให้ผู้รับเหมาปรับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่อยู่ในสัญญาบ่อยครั้งเป็นการเอาเปรียบผู้รับเหมา จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำให้บริษัทผู้รับเหมาตัดสินใจทิ้งงาน

5. สัญญาว่าจ้างไม่รัดกุม

การทำสัญญาว่าจ้างไม่รัดกุม ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ทิ้งงานได้ง่าย หากการทำงานนั้นมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น บริษัทผู้รับเหมารับงานหลายแห่ง ทำให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง มีปัญหาแรงงานช่างไม่ตรงกับการทำงาน หรือแรงงานที่มีทักษะฝีมือมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานขาดคุณภาพและไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เพราะหากทำต่อก็จะเกิดการขาดทุน

การทิ้งงานของผู้รับเหมา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เสมอ ๆ และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง การรู้ทันปัญหาผู้รับเหมาและออกแบบอินทีเรียร์ทิ้งงาน ช่วยให้ผู้ที่กำลังวางแผนนออกแบบตกแต่งภายในหรือปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคารต่าง ๆ ปลอดภัยจากปัญหาเหล่านี้