ฮวงจุ้ยประตูร้าน และการตกแต่งภายในให้เสริมโชคลาภ

ความเชื่อในเรื่องหลักฮวงจุ้ย ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องการปลูกสร้างบ้านเท่านั้น งานออกแบบอินทีเรียร์หรืองานตกแต่งภายในร้านค้า ร้านอาหาร ก็มีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และส่วนที่หลักฮวงจุ้ยให้ความสำคัญก็คือประตูร้าน และการตกแต่งภายในให้เสริมโชคลาภ

ความหมายของฮวงจุ้ย และฮวงจุ้ยร้าน

· ความหมายของฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย หมายถึง ศาสตร์ความเชื่อของจีน ที่เชื่อว่าสามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดีมาสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาของบุคคลให้เกิดโชคลาภได้ การใช้ชีวิตตามหลักฮวงจุ้ย จึงเปรียบเสมือนศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

· ฮวงจุ้ยร้าน ก็คืองานออกแบบอินทีเรียร์ที่เป็นการนำหลักความเชื่อเกี่ยวกับการตกแต่งสิ่งของและสภาพแวดล้อมให้สมดุลกันร้านและสภาพแวดล้อม การจัดร้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย จึงเริ่มตั้งแต่ประตูร้านสวย ๆ ที่เปรียบเสมือนทางเข้าของโชคลาภต่าง ๆ

การตกแต่งร้านให้เสริมโชคลาภ

หลักฮวงจุ้ยกับงานออกแบบอินทีเรียร์ หรือออกแบบตกแต่งร้าน คือหลักของการจัดวางสิ่งต่าง ๆ ภายในร้านให้เหมาะสมกับธรรมชาติรวมไปถึงการเลือกประตูทางเข้าร้านที่เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมโชคลาภตามวาสนา และช่วยกิจการเจริญรุ่งเรือง เพราะประตูร้านเป็นทางเข้าออกหรือเปรียบเสมือนทางผ่านด่านแรกของโชคลาภและพลังงานที่ดีที่จะมีเข้ามา โดยหลักฮวงจุ้ยประตูร้านที่ดี มีดังนี้

1. การเลือกขนาดประตูมงคลตามหลักฮวงจุ้ย

รูปแบบประตูร้านส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่นประตูเปิดโล่ง ไม่สามารถกำหนดขนาดประตูตามหลักฮวงจุ้ย ได้ ก็สามารถเลือกขนาดของประตูห้องต่าง ๆ ภายในร้านได้ เช่น ห้องผู้บริหาร ห้องแอร์หรือห้องส่วนตัวของลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้าน โดยขนาดของประตูทางเข้าร้านพร้อมความหมายตามหลักฮวงจุ้ย มีดังนี้

· ขนาดความกว้าง – ยาว ตั้งแต่ 0-5.25 เซนติเมตร ให้ความหมายเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง

· ขนาดความกว้าง–ยาว ตั้งแต่ 16.10-21.40 เซนติเมตร ให้ความหมายเรื่องคุณธรรม

· ขนาดความกว้าง–ยาว ตั้งแต่ 21.50-26.80 เซนติเมตร ให้ความหมายเรื่องอำนาจ บารมี

· ขนาดความกว้าง–ยาวตั้งแต่ 37.60-42.90 เซนติเมตร ให้ความหมายเรื่องทรัพย์สิน โชคลาภ

2. ฮวงจุ้ยทิศ ของประตูร้าน

· ทิศเหนือ ส่งเสริมความรุ่งเรืองให้กิจการ

· ทิศใต้ ส่งเสริมในด้านชื่อเสียงและความมั่งคั่ง ผู้คนให้การยอมรับส่งผลให้ทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้ง่าย

· ทิศตะวันตก เหมาะกับกิจการใหม่ ๆ ที่เริ่มต้นธุรกิจเพราะช่วยส่งเสริมในเรื่องการเจริญเติบโต การขยายสาขา หรือขยายธุรกิจ

· ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จ ไม่ถูกหลอกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ

· ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประตูบ้านที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ กระตุ้นและส่งเสริมดวงชะตา ด้านความร่ำรวย มั่งคั่ง และเป็นผู้มีบารมี

· ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้าในต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักธุรกิจส่งออกหรือผู้ที่มีกิจการต้องเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นประจำ

· ทิศตะวันตกเฉียง เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจด้านความความบันเทิง

บ้านตูร้าน ตามหลักฮวงจุ้ย ออกแบบอินทีเรียร์ที่มีความรู้ในด้านนี้ ยังให้ความสำคัญกับการจัดวางตำแหน่งของประตูร้าน และการตกแต่งหรือเลือกแบบประตูสวย ๆ ที่จะช่วยในการหนุนเสริมดวงชะตา ก่อให้เกิดพลังด้านดีช่วยส่งเสริมโชคลาภ ให้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ