SHOP A งานออกแบบบูธ

งานออกแบบบูธงานนี้ เนื่องจากบูธนี้มีขนาดพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเล็ก จึงเป็นการออกแบบร้านในรูปแบบ SHOP-A ซึ่งเป็นรูปแบบร้านที่มีขนาดเล็กที่สุดตามแพคเกจราคาที่ทางทีมงานของเรากำหนดเอาไว้

งานออกแบบตกแต่งภายในบูธ สำหรับงานนี้ ลูกค้าต้องการให้ออกแบบบูธของบริษัทให้บริการระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยแบ่งโซนออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันได้แก่ มุมต้อนรับ มุมออกแบบน้ำ มุมบริการและบำรุงรักษาและมุมสำหรับให้ความรู้ โดยเน้นโทนสีฟ้าและขาวเป็นหลักเพราะะสีฟ้าเป็นสีที่สื่อถึงน้ำและเป็นสีของบริษัทของลูกค้า และสีขาวช่วยให้ดูสะอาด เข้ากันกับบริการของลูกค้า โดยการออกแบบตกแต่งจะใช้พื้นและผนังเป็นสีฟ้าในโทนสีที่แตกต่างกัน และใช้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นสีขาว

ในแต่ละส่วนของบูธจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งปรึกษาในมุมต้อนรับและมุมบริการและบำรุงรักษา

งานออกแบบบูธงานนี้ตรงกับคาวมต้องการของลูกค้า และตรงกับคอนเซปท์ของรูปแบบงานจึงถูกใจลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก ทางทีมงานต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรับออกแบบร้านจากเรา ขอบคุณค่ะ

ออกแบบร้าน ออกแบบบูธ
ออกแบบร้าน ออกแบบบูธ
ออกแบบร้าน ออกแบบบูธ