STAND ALONE C งานออกแบบปั๊มน้ำมัน

งานออกแบบปั๊มน้ำมันงานนี้ ปั๊มน้ำมันมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างแยกเดี่ยวขนาดใหญ่ ไม่ติดอยู่ในอาคารอื่น จึงจัดอยู่ในประเภท STAND ALONE-C ตามแพคเกจราคาที่ทางเราได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

งานออกแบบปั๊มน้ำมันงานนี้ ลูกค้าของเราต้องการรีโนเวทโดยมีเค้าโครงปั๊มน้ำมันเดิม ทางทีมสถาปนิกและมัณฑนากรของเราออกแบบปั๊มน้ำมันโดยเลือกใช้สีแดงเป็นหลัก ตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนปั๊มน้ำมัน และส่วนห้องน้ำ

ในโซนปั๊มน้ำมัน มีจุดเติมน้ำมัน 1 จุด และมีห้องธุรการของปั๊มน้ำมัน โดยบริเวณด้านบนประตูของห้องธุรการได้มีการใช้พื้นที่ว่างในการติดชื่อและโลโก้บริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อของปั๊มน้ำมันเอาไว้ สำหรับพื้นทางทีมงานได้เลือกใช้พื้นปูนขัดมันเพื่อช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับการออกแบบปั๊มน้ำมัน 

ในส่วนของห้องน้ำ ทางทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากรของเราออกแบบด้วยโทนสีขาวและสีครีม ทำให้ห้องน้ำดูสะอาดและโมเดิร์นสมัยใหม่ ใช้วัสดุตกแต่งด้านหน้าเป็นไม้สีอ่อน และมีระแนงไม้เพื่อความสวยงาม มีการใช้สัญลักษณ์ของห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้บริการรับออกแบบร้านกับเรา ขอบคุณค่ะ

ออกแบบปั๊มน้ำมัน ออกแบบภายนอก
ออกแบบปั๊มน้ำมัน ออกแบบภายนอก
ออกแบบปั๊มน้ำมัน ออกแบบภายนอก
ออกแบบปั๊มน้ำมัน ออกแบบภายนอก
ออกแบบปั๊มน้ำมัน ออกแบบภายนอก