ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับงานออกแบบตกแต่งออฟฟิศขนาดเล็ก

การจดทะเบียนเปิดบริษัทหรือสร้างแบรนด์สินค้าไม่ใช่เรื่องยากในยุคนี้ แต่การสร้างความน่าเชื่อถือโดยการเปิดสำนักงานหรือมีออฟฟิศเพื่อให้องค์กรมีตัวตนหรือมีที่อยู่ชัดเจน อาจเป็นเรื่องยากเพราะนอกจากหาทำเลที่เหมาะสมได้ยาก ราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจแพงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง การเช่าตึกแถวหรือเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อเปิดเป็นออฟฟิศขนาดเล็กและออกแบบอินทีเรียร์ให้เหมาะสม คือทางเลือกที่ดีที่สุด

การออกแบบอินทีเรียร์ห้องทำงาน

ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับงานออกแบบตกแต่งออฟฟิศขนาดเล็ก

ออฟฟิศขนาดเล็กมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศที่แบ่งพื้นที่ภายในบ้านทำเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศขนาดเล็ก หรือสร้างแยกไว้จากตัวบ้านหากภายในบริเวณบ้านมีพื้นที่ว่าง หรือเช่าห้องเช่าตึกแถวทำเป็นสำนักงาน รวมทั้งการเปิดออฟฟิศอยู่ในคอนโดมิเนียม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศขนาดเล็ก การออกแบบอินทีเรียร์ จึงมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

ออกแบบห้องทำงาน

1. โดยทั่วไปโครงสร้างของออฟฟิศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะมีองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก การออกแบบตกแต่งภายในโดยออกแบบอินทีเรียร์ จะมีหลักการและแนวทางในการออกแบบที่ช่วยจัดแบ่งพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว

2. งานออกแบบอินทีเรียร์ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงออกแบบตกแต่งภายในเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ออกแบบหรือเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่และการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ออกแบบห้องทำงาน

3. การออกแบบออฟฟิศขนาดเล็ก จากนักออกแบบอินทีเรียร์ช่วยลดข้อจำกัดของขนาดพื้นที่ได้ดีกว่า โดยเฉพาะบริษัทรับออกแบบที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกตใช้กับงานออกแบบ เช่น ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือออกแบบ 3 ดี ทำให้เห็นภาพจำลองที่เสมือนจริง ช่วยให้งานออกแบบนั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุด

4. ช่วยให้งานออกแบบออฟฟิศขนาดเล็ก มีความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแบ่งกั้นห้องหรือไม่ต้องก่ออิฐตีฝาผนังทำให้ห้องที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วคับแคบมากขึ้น เพราะออกแบบอินทีเรียร์จะออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์อุปกรณ์สำนักงานจัดแบ่งพื้นที่ และเลือกใช้วัสดุที่โปร่งเบาแต่ให้ความเป็นส่วนตัวได้

5. ความสำคัญของการออกแบบออฟฟิศขนาดเล็ก โดยนักออกแบบอินทีเรียร์จากบริษัทรับออกแบบ คือการนำวัสดุ เช่นกระจก พาทิชั่น หรือตู้ล็อคเกอร์ มาสร้างพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายแต่ไม่รบกวนผู้ใช้สอยพื้นที่อื่น ๆในบริเวณใกล้เคียงหรือพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสมลงตัว

งานออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการออกแบบตกแต่งภายในของออฟฟิศขนาดเล็กที่จำกัดพื้นที่ใช้สอย การออกแบบจากนักออกแบบมืออาชีพหรือทีมงานการออกแบบที่มีประสบการณ์มีทักษะความรู้ นอกจากการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สะดวกต่อการทำงานแล้ว งานออกแบบยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามทันสมัย