5ปัจจัยออกแบบร้านสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก แม้ไม่มีโรงงานผลิต มีเพียงไอเดีย มีฝีมือหรือมีสูตรอาหารสูตรขนมหวาน ที่ใครชิมแล้วยอมรับในรสชาติความอร่อย ก็สามารถนำมาสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และยังสามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำของลูกค้าได้ด้วยบริการรับออกแบบร้าน ออกแบบรถเข็น เคาน์เตอร์ หรือ บูธสำเร็จรูป ให้โดดเด่นสะดุดตาลูกค้า

5 ปัจจัย ออกแบบร้านสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ

งานรับออกแบบร้าน และการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์

การมีผลิตภัณฑ์ มีสินค้าที่ทำขายภายในครอบครัว หรือเปิดร้าน เปิดบูธขายตามตลาดนัด มีคาน์เตอร์ขายอยู่ตามศูนย์อาหาร ตามห้างสรรพสินค้า หากต้องการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์ขายแฟรนไชส์ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากของผู้ประกอบการในยุคนี้ เพราะนอกจากการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทำได้หลากหลายช่องทางแล้ว ยังมีบริการรับออกแบบร้านหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบร้านต้นแบบ ที่มีทั้งการออกแบบบูธอาหาร ซุ้มกาแฟ รถเข็น เคาน์เตอร์สำเร็จรูป ให้มีความสวยงามโดดเด่นสะดุดตาและมีเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น

5 ปัจจัย ออกแบบร้านสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ

1.เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์

การเลือกประเภทสินค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทของกินหากทำขายหลายเมนู เช่น อาหาร ขนมหวาน หรือของว่างของกินเล่น ต้องเลือกประเภทสินค้าและเลือกเมนูที่โดดเด่นมาสร้างเป็นแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้ที่รับออกแบบร้าน กำหนดรูปแบบและตกแต่งร้านได้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า

2.วางระบบจัดการร้านสาขาและรูปแบบการบริหาร

รับออกแบบร้านกาแฟ-คาเฟ่-ร้านนม-ร้านชานมไข่มุก-01

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือรูปแบบการขายที่เป็นระบบ แม้สินค้าที่นำมาสร้างแบรนด์แฟรนไชส์จะมีความน่าสนใจและได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว แม้ผู้ที่รับออกแบบร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านรถเข็น ซุ้มอาหาร หรือเคาน์เตอร์สำเร็จรูป ให้มีความสวยงามโดดเด่นเหมือนกับร้านต้นแบบ หากขาดการวางระบบร้านและการบริหารที่ดี นอกจากแฟรนด์ไชส์สาขาอาจไม่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อร้านต้นแบบอีกด้วย

3.สร้างร้านต้นแบบ

รับออกแบบร้านกาแฟ-คาเฟ่-ร้านนม-ร้านชานมไข่มุก-11

การสร้างร้านต้นแบบ โดยเสนอแนวคิดและสิ่งที่ต้องการให้บริษัทหรือผู้ที่รับออกแบบร้าน ออกแบบตกแต่งและสร้างร้านต้นแบบขึ้นมา เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และยังสามารถให้ผู้ที่สนใจและต้องการซื้อแฟรนไชส์เข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับร้านสาขาและร้านต้นแบบ

4.กำหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากเป็นการขายแบรนด์ธุรกิจที่เป็นระบบแล้ว สิ่งที่ทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าเป็นแบรด์หรือธุรกิจแฟรนด์ไชส์ ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สวยงามโดดเด่น เหมาะกับสินค้าและแบรนด์ ซึ่งนอกจากเรื่องของการรับออกแบบร้านแล้ว การวางแผนออกแบบบจุภัณฑ์ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

5.สร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์แฟรนไชส์

ออกแบบคาเฟ่, ออกแบบร้านกาแฟ, ออกแบบภายใน

การสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์และธุรกิจแฟรนไชส์ เริ่มจากคุณภาพของสินค้า รูปแบบและระบบการบริหารต้องดี เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา

แฟรนด์ไชส์หรือสร้างแบรนด์ธุรกิจแฟรนด์ไชส์ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรับออกแบบร้าน ออกแบบรถเข็น บูธ หรือเคาน์เตอร์ ให้สวยงามโดดเด่นและเหมือนกันทุกสาขาเท่านั้น แต่ทั้ง 5 ปัจจัยที่กล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมหรือสนับสนุนงานรับออกแบบร้าน เพื่อช่วยสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

โทร. 061 980 8700