สิ่งของมงคล พร้อมความหมาย ที่นิยมนำมาตกแต่งห้องทำงาน

ออกแบบอินทีเรียร์ห้องทำงาน หรือการออกแบบตกแต่งภายในนอกจากเรื่องของความสวยงาม และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้ว การตกแต่งห้องด้วยสิ่งของมงคลยังมีความหมายดี ๆ ที่เชื่อว่าให้ความเป็นสิริมงคลกับเจ้าห้องและผู้ที่อยู่อาศัยอีกด้วย

สิ่งของมงคลที่นิยมนำมาตกแต่งห้องทำงาน

สิ่งของมงคลที่นำมาตกแต่งห้องทำงานมีหลากหลายรูปแบบ และหลายประเภท ความหมายของสิ่งของมงคลแต่ละชนิด ต่างก็มีความหมายดี ๆ เช่นช่วยส่งเสริมชีวิตด้านการงานให้เจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพที่แข็งแรง ถือเป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อจิตใจของบุคคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจเมื่อต้องพบเจอปัญหาอุปสรรค สิ่งของมงคลที่นักออกแบบอินทีเรียร์ นำมาประยุกต์ใช้กับออกแบบตกแต่ง เช่น

1. การปลูกไผ่กวนอิมเล็ก โดยนำไปปลูกลงในกระถางเล็ก ๆ วางตกแต่งไว้บนชั้นติดฝาผนัง บนโต๊ะทำงานหรือมุมใดมุมหนึ่งของห้อง เชื่อว่าจะช่วยนำพาเงินทองและของมีค่าเข้ามาให้ผู้ปลูก ผู้ที่ทำงานอยู่ในห้องหรือพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้น

2. แมวกวัก สิ่งของมงคลที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น การนำรูปแมวกวักมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานหรือวางไว้ในห้องทำงาน มีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์นำโชค ช่วยในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าขาย ลักษณะการกวักมือยังให้ความหมายที่แตกต่างกัน เช่น ยกมือกวักด้วยนแขนขวา หมายถึง การกวักเรียกเงินทอง และโชคลาภ ยกมือกวักด้วยแขนซ้าย หมายถึง การกวักเรียกลูกค้าให้เข้าร้าน และยกมือกวักด้วยแขนทั้งสองข้าง หมายถึง การกวักเรียกทั้งเงินทอง โชคลาภ และเรียกลูกค้า

3. ไซดักทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งของมงคลที่นิยมนำมาประดับไว้ในห้องทำงาน หรือร้านค้า และยังถือเป็นเครื่องรางที่เชื่อว่าไซสามารถดักเอาทรัพย์สิน หรือโชคลาภ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการอยู่อาศัยให้อุดมสมบูรณ์ร่มเย็น

4. รูปภาพแขวนหรือติดฝาผนัง ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยในเรื่อง เงินทอง โชค ลาภ วาสนา เช่น รูปภาพปลาตะเพียน ปลาเงินปลาทอง หรือปลาคาร์ป ภาพเรือสำเภา ภาพม้า 8 ตัว ภาพวาดเสือ และอื่น ๆ ซึ่งรูปภาพเหล่านี้ นักออกแบบอินทีเรียร์ นิยมตกแต่งอาคาคหรือองค์กรธุรกิจ ประเภทร้านค้าร้านอาหาร

5. เต่าคริสตัล เป็นของตกแต่งที่นิยมวางไว้บนโต๊ะทำงาน เพราะเชื่อกันว่าเต่าเป็นสัตว์มงคลที่ช่วยเสริมพลังงานสนับสนุนด้านหน้าที่การงาน

งานออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับห้องทำงานหรือหรือองค์กรธุรกิจด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของวัตถุมงคลหรือสิ่งของมงคลตามความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งด้วยเสมอ การศึกษาเรียนรู้ความหมายของสิ่งของมงคลต่าง ๆ จึงช่วยให้เลือกสิ่งของตกแต่งหรือสื่อสารกับนักออกแบบได้อย่างเข้าใจ