วิธีเลือก เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว กับงานออกแบบภายใน

สำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์หรืองานออกแบบตกแต่งภายใน องค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องของของเฟอร์นิเจอร์ หากใช้บริการจากบริษัทรับออกแบบอินทีเรียร์ก็คงหมดความกังวลในการเลือกให้เหมาะกับประโยชน์ใช้งานและสไตล์ของบ้าน ส่วนใครที่กำลังคิดจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่รู้จะเลือกอย่างไรระหว่างเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว บทความนี้มีคำแนะนำ

วิธีเลือก เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว กับงานออกแบบภายใน

เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน คืออะไร

เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน จะมีลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งทำตามความต้องการของลูกค้า หรือมีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย โดยจะติดตั้งยึดติดกับพื้นที่แบบตายตัวที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ส่วนใหญ่นิยมทำตู้เสื้อผ้าในห้องนอน เคาน์เตอร์ห้องครัว ตู้ในห้องน้ำ นักออกแบบหรือออกแบบอินทีเรียร์นิยมใช้กับห้องหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียมเพราะช่วยให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

ข้อดีข้อด้อย ของเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

ข้อดีที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินมีความโดดเด่นก็คือ สามารถออกแบบและติดตั้งให้เหมาะกับขนาดและพื้นที่ของห้อง ทำให้ภาพรวมของห้องดูเป็นระเบียบ เรียบร้อยและมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น แต่มีข้อด้อย คือไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือย้ายมุมเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ให้กับห้องหรือบ้านได้ เพราะต้องรื้อและติดตั้งใหม่ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายและอาจชำรุดเสียหายระหว้างรื้อถอนได้

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว คืออะไร

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว คือ ฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถจัดรูปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ต้องการ มีทั้งแบบผลิตสำเร็จที่โรงงานแล้วนำมาใช้กับงานออกแบบอินทีเรียร์ได้เลย และมีลักษณะเป็นแบบน็อกดาวน์ ถอดประกอบได้ น้ำหนักเบา ส่วนใหญ่สั่งซื้อแล้วนำมาประกอบเอง

ข้อดีข้อด้อย ของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนการจัดวางหรือออกแบบตกแต่งภายในให้มีบรรยากาศใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา สามารถจัดวางได้เองโดยไม่ต้องใช้บริการจาก ออกแบบอินทีเรียร์ แต่มีข้อด้อยคือ อาจทำให้กินพื้นที่ห้องเ บางครั้งซื้อเพราะชื่นชอบรูปทรงและความสวยงาม แต่อาจไม่พอเหมาะพอดีกับขนาดของห้อง

วิธีเลือก เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว กับงานออกแบบภายใน

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์ ควรเลือกซื้อตามความเหมาะสม เลือกให้เข้ากับห้องและจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นหลัก เช่น ห้องที่มีขนาดพื้นที่จำกัดและมีเหลี่ยมมุมควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อินเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ ส่วนบ้านหรือสถานประกอบการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และออกแบบตกแต่งภายในให้มีบรรยากาศใหม่ๆ เสมอ เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวตอบโจทย์มากที่สุด

ในส่วนขององค์กรธุรกิจ ที่งานออกแบบตกแต่งภายในหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธูรกิจ วิธีเลือกเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ควรเป็นหน้าที่ของบริษัทรับออกแบบหรือเลือกใช้บริการจากนักออกแบบมืออาชีพจะทำให้การเลือกเฟอร์นิเจอร์ เหมาะสมลงตัวกับงานออกแบบภายในมากที่สุด