ไอเดีย ออกแบบร้านอาหารตามแทรนด์ยุคใหม่

วิกฤติไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไป องค์กรธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร และการให้บริการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักหรือปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อรักษาระยะห่าง เป็นการป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสตามมาตรการของภาครัฐ สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่กำลังวางแผนออกแบบอินทีเรียร์หรือตกแต่งภายในใหม่ วันนี้ ออกแบบร้าน.com มีไอเดีย ออกแบบร้านอาหารตามแทรนด์ยุคใหม่ มาแนะนำ

ไอเดีย ออกแบบร้านอาหารตามแทรนด์ (รักษาระยะห่าง)

ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติไวรัสโคโรน่า หลังวิกฤตนอกจากต้องปรับตัวปรับรูปแบบการให้บริการแล้ว การออกแบบตกแต่งภายก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมตามมาตรการของรัฐ งานออกแบบอินทีเรียร์จึงมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นการออกแบบภายในโดยมัณฑนาการที่มีความรู้ด้านการออกแบบโดยตรง ไอเดียการออกแบบร้านอาหารยุคใหม่มีหลาย ๆส่วนประกอบ ดังนี้

1. กรณีร้านอาหารเป็นห้องแถว ตึกแถว หรือร้านที่มีพิ้นที่เป็นห้องโล่ง จัดวางโต๊ะนั่งทานรวมกันในห้อง ควรจัดโต๊ะภายในร้านให้มีระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยการเลือกขนาดของโต๊ะให้เล็กลงหรือเป็นโต๊ะที่นั่งทานอาหารได้ไม่เกิน 2 คน

2. หากภายในร้านมีโต๊ะอาหารเก่าที่สามารถนั่งทานอาหารรวมกันได้ 6 คน 8 คน หรือ 10 คน และต้องการประหยัดงบประมาณการตกแต่งร้าน โดยนำของเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ออกแบบอินทรีเรียร์ อาจเลือกฉากกั้นสำนักงานหรือออกแบบฉากกั้นระหว่างโต๊ะอาหาร เป็นการลดจำนวนผู้นั่งทานอาหารให้น้อยลง เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการของรัฐ และฉากกั้นยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามานั่งทานอาหารในร้านได้ดีอีกด้วย

3. มีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยออกแบบร้านให้ลูกค้าเดินเข้าทางเดียว หรือมีทางเดินเข้า เดินออกที่ระบุไว้อย่างชัดเจน พร้อมบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ทั้งสองทาง

4. การออกแบบอินทรีเรียร์ด้วยการจัดโต๊ะนั่งรูปแบบใหม่ ๆ โดยออกแบบหรือคิดค้นนำเอาแผ่นพลาสติดใสมาประดิษฐ์เป็นแผงกั้นติดตั้งไว้ที่โต๊ะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

5. บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ ลูกค้าอาจยืนสั่งอาหารหรือชำระเงิน ควรออกแบบภายในให้มีฉากพลาสติกกั้นหน้าเคาน์เตอร์และกำหนดจุดให้ลูกค้ายืนเพื่อรักษาระยะห่าง

งานออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบตกแต่งภายในสำหรับร้านอาหารในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการของรัฐไม่เพียงป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจเพราะสามารถเสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี