ออกแบบภายในและภายนอก แตกต่างกันอย่าง จำเป็นหรือไม่ต้องจ้างออกแบบอินทรีเรียร์

ออกแบบภายในและภายนอก แตกต่างกันอย่าง จำเป็นหรือไม่ต้องจ้างออกแบบอินทรีเรียร์

งานออกแบบตกแต่งถือเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งปลูกสร้าง เมื่อโครงสร้างมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง และรูปแบบสวยตามการออกแบบ งานตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทรีเรียร์จึงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ส่วนงานออกแบบภายในและภายนอก แตกต่างกันอย่าง จำเป็นหรือไม่ต้องจ้างออกแบบอินทรีเรียร์ บทความนี้มีคำตอบ

งานออกแบบ คืออะไร

การออกแบบ (Design) คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ งานออกแบบมีหลายประเภทที่รู้จักและคุ้นเคยกันดี ได้แก่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ งานออกแบบภายนอกและออกแบบภายในหรือออกแบบอินทรีเรียร์ คือส่วนหนึ่งของงานด้านสถาปัตยกรรม

งานออกแบบภายนอก คืออะไร

การออกแบบภายนอก ( EXTERIOR DESIGN ) คือการออกแบบ รวมทั้งกำหนดวัสดุ ผิวสัมผัส สี ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคารด้วยงาน จิตรกรรม ประติมากรรม การประดับ ประปรับภูมิทัศน์ การใช้พันธุ์ ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการ ออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ

การออกแบบตกแต่งภายใน คืออะไร

การออกแบบภายใน (INTERIOR DESIGN) คือ การออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งห้องภายในบ้าน ภายในอาคาร ให้ดูสวยงามมีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัย และยังเป็นงานออกแบบอินทรีเรียร์หรือการออกแบบและการตกแต่งที่ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานของพื้นที่ใช้สอย่างลงตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด

การออกแบบตกแต่งภายใน จำเป็นหรือไม่ต้องจ้างออกแบบอินทรีเรียร์

ออกแบบอินทรีเรียร์หรือออกแบบภายใน ไม่ใช้เฉพาะออกแบบจัดผนังห้องและตกแต่งภายในที่มุ่งเน้นความสวยงามและการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยของห้องต่าง ๆ ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ การเลือกเฟอร์นิเจอร์ การใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่าง ๆ หรือออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้สอยสูงสุดด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ออกแบบอินทรีเรียร์หรือมัณฑนากรเท่านั้นที่มีความรู้และมีหลักในการออกแบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การออกแบบตกแต่งภายในโดยมัณฑนากรหรือว่าจ้างบริษัทรับออกแบบอินทรีเรียร์ นอกจากช่วยให้ที่อยู่อาศัย หรือทำให้การตกแต่งอาคารสำนักงาน และออฟฟิศมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้ว การตกแต่งที่สวยงามโดดเด่นยังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงสไตล์ หรือรสนิยมของเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารสถานที่แห่งนั้นอีกด้วย