ร้านค้าแบบ คีออส คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเปิดร้านขนาดเล็ก

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนใหม่ ๆ ต้องหันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน ทั้งออกแบบอินทีเรียร์หรือตกแต่งภายในให้ร้านมีขนาดเล็กลง และนักลงทุนบางส่วนยังเลือกขายแบบคีออส เพื่อลดความเสี่ยง คีออส คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการเปิดร้านขนาดเล็ก บทความนี้มีคำตอบ

ร้านค้าแบบ คีออส คืออะไร

คีออส (Kiosk) คือการเปิดร้านขนาดเล็กที่ไม่มีรูปแบบตายตัว อาจเปิดขายอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ในย่านชุมชนที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ในพื้นที่สาธารณะหรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องหรือมีอาคาร ลักษณะเป็นร้านขนาดเล็ก ขายอยู่บนเคาน์เตอร์ ขายในซุ้มที่สามารถเปิดปิดได้ เป็นตู้คีออสอัตโนมัติลูกค้าสามารถบริการตนเอง หรือออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์คีออสแบบพับได้ ช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายร้าน เช่น การเปิดร้านขายตามตลาดนัดต่าง ๆ

คีออส สำคัญอย่างไรกับการเปิดร้านขนาดเล็ก

การเปิดร้านแบบคีออส เป็นร้านค้าขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องมีห้องหรืออาคาร ความโดดเด่นของร้านขึ้นอยู่กับการออกแบบตกแต่งจากออกแบบอินทีเรียร์ ให้ซุ้ม หรือเคาน์เตอร์สินค้ามีเอกลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาผู้ที่พบเห็นหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เดินผ่าน ความสำคัญของคีออส ต่อการเปิดร้านค้าขนาดเล็ก ได้แก่

· เป็นร้านขนาดเล็กที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว มองเห็นง่าย ทำให้สะดุดตาลูกค้า

· ออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีประสบการณ์จะสามารถออกแบบคีออส ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับประเภทของสินค้า ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย

· สะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการ ในการเปิดปิดร้าน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายร้านกรณีเปิดขายตามตลาดนัด และยิ่งมีการตกแต่งร้านคีออสให้มีเอกลักษณ์ ยิ่งดึงดูดลูกค้าได้ดี

· การเปิดร้านแบบคีออส มีหลายรูปแบบให้เลือก สามารถเลือกรูปแบบของร้านขนาดเล็กให้เหมาะกับประเภทสินค้า และเหมาะกับสถานที่ เช่น การเปิดร้านคีออส ในสวนหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาจเลือกเป็นซุ้มอาหาร ซุ้มของฝาก ส่วนการเปิดร้านคีออสภายในอาคารในห้างสรรพสินค้า อาจเลือกเป็นแบบเคาน์เตอร์

· ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก การเลือกร้านแบบคีออส สามารถกำหนดรูปแบบหรือเลือกซื้อตามที่ออกแบบอินทีเรียร์หรือบริษัทรับออกแบบผลิตออกมาจำหน่ายได้ตามงบประมาณที่ต้องการได้

· ร้านค้าขนาดเล็ก ช่วยให้ประหยัดต้นทุน เพราะนอกจากตกแต่งร้านค้าให้สวยงามน่าสนใจได้ง่ายแล้ว ปริมาณหรือจำนวนสินค้าในร้านยังเป็นส่วนกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจและเข้ามาเลือกซื้อหรือใช้บริการได้ การซื้อสินค้าไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเหมือนร้านค้าขนาดใหญ่

สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและที่กำลังวางแผนเปิดร้าน หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านเป็นร้านแบบคีออส เพื่อลดต้นทุนลดอัตราความเสี่ยงจากการลงทุน ออกแบบอินทีเรียร์ หรือมัณฑนาการคือตัวช่วยที่สามารถออกแบบร้านคีออส ให้สวยงามโดดเด่นและเหมาะสมกับประเภทของสินค้าได้อย่างลงตัว