ตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องลายไม้ เพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้บ้านปูน

การออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านพักที่อยู่อาศัย ร้านค้า หรือสำนักงาน ปัจจุบันนิยมสร้างเป็นตึกโดยเลือกใช้วัสดุโครงสร้างประเภทเหล็กเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ออกแบบอินทีเรียร์ มักสร้างสมดุลพด้วยการลดความรู้สึกแข็งกระด้างของวัสดุโครงสร้าง โดยเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้บ้านปูนด้วยการตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องลายไม้

การออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านพักที่อยู่อาศัย ร้านค้า หรือสำนักงาน ปัจจุบันนิยมสร้างเป็นตึกโดยเลือกใช้วัสดุโครงสร้างประเภทเหล็กเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ออกแบบอินทีเรียร์ มักสร้างสมดุลพด้วยการลดความรู้สึกแข็งกระด้างของวัสดุโครงสร้าง โดยเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้บ้านปูนด้วยการตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องลายไม้

กระเบื้องลายไม้ กับงานตกแต่งภายใน

กระเบื้องลายไม้ เป็นกระเบื้องสำหรับปูพื้นที่มีลักษณะเหมือนไม้จริงอย่างมากหากมองด้วยตาเปล่าจะแยกแทบจะไม่ออก มีเพียงผิวสัมผัสและน้ำหนักเท่านั้นที่แตกต่างจากไม้จริง ผลิตจากวัสดุหลายชนิด ผิวสัมผัสมีทั้งผิวด้าน มัน หยาบ กึ่งมันกึ่งหยาบ และยังมีผิวนูนเหมือนเนื้อไม้ธรรมชาติ งานออกแบบอินทีเรียร์หรือตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องลายไม้แต่ละลาย จึงให้บรรยากาศและความรู้สึกเหมือนจริงมากที่สุด

ออกแบบอินทีเรีย, ออกแบบสไตล์loft

ข้อดีของการตกแต่งภายในด้วยกระเบื้องลายไม้

1. การใช้กระเบื้องลายไม้ปูพื้นสำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์ ช่วยให้บรรยากาศภายในมีความเป็นธรรมชาติ และให้ความรู้สึกเสมือนจริง ทนกว่าพื้นไม้ อายุการใช้งานยาวนาน

2. ราคาของกระเบื้องลายไม้ถูกกว่าราคาพื้นไม้จริงหลายเท่า

ออกแบบอินทีเรีย, ออกแบบสไตล์loft

3. กระเบื้องลายไม้ม่ข้อดีที่โดดเด่นกว่าไม้จริง คือไม่ดูดซับความชื้น ไม่ขยายตัวหรือโก่งงอในช่วงที่สภาพอากาศร้อนหรือชื้นมากเกินไป

4. การปูพื้นด้วยกระเบื้องลายไม้ ดูแลรักษาง่ายกว่าพื้นไม้จริง และเมื่อถูกน้ำท่วมไม่หลุดล่อน และไม่เกิดเชื้อรา

ออกแบบอินทีเรีย, ออกแบบสไตล์loft

5. การเลือกกระเบื้องลายไม้ตกแต่งภายในให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดเวลา เพราะกระเบื้องลายไม้บางชนิดมีลวดลาย และให้ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงมาก

6.ข้อดีของกระเบื้องลายไม้ในการปูพื้นหรือใช้ในงานออกแบบอินทีเรียร์ คือปลวกไม่กิน ไม่ถูกรบกวนจากแมลงต่าง ๆ ราคาไม่แพงช่วยประหยัดได้มากกว่าการปูพื้นด้วยไม้จริง

7. การเลือกใช้กระเบื้องลายไม้ นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงงานสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยดูจากการออกแบบ การเลือกวัสดุ และการเลือกลวดลายของกระเบื้องลายไม้ที่นำมาใช้ปูพื้นของนักออกแบบอินทีเรียร์ ซึ่งนักออกแบบที่มีประสบการณ์จะสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและเลือกใช้วัสดุได้สวยโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์ แม้วัสดุที่ใช้ปูพื้นในท้องตลาดจะมีให้เลือกมากมาย แต่แนวทางในการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับนักออกแบบตกแต่งภายในที่ต้องสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างได้มากที่สุด และกระเบื้องปูพื้นลายไม้ก้คือวัสดุตกแต่งภายใน ที่ให้ความรู้สึกและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติได้มากที่สุด