5 ไอเดียแต่งร้านอาหารแบบ Open Air ยุคโควิด-19

วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมาก แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ธุรกิจร้านอาหารที่ผู้ประกอบการพยายามเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและบริการให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ ก็จะสามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ การออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทรีเรียร์ แบบ Open Air ก็คือไอเดียหนึ่งที่ช่วยให้ร้านอาหารอยู่รอดในยุคนี้

ผลกระทบของร้านอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองรอบก็คือ มาตรการ Social Distancing ที่จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน การเว้นระยะห่างของจำนวนที่นั่ง นอกจากทำให้ยอดขายหายไป ความหวาดกลัวของกลุ่มลูกค้าที่ต้องระมัดระวังในการเดินทางไปในที่ชุมชนหรือในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่กล้านั่งรับประทานอาหารในร้าน งานออกแบบอินทรีเรียร์ โดยตกแต่งร้านให้เป็นสถานที่โล่งแบบ Open Air ทำได้หลายรูปแบบที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากล้านั่งรับทานอาหารในร้าน

1. ปรับเปลี่ยนห้องกระจก ให้เป็นห้องอาหารแบบ Open Air

ธุรกิจร้านอาหารที่ตกแต่งภายในโดยแบ่งโซนเป็นห้องแอร์และห้องอาหารแบบเปิดโล่ง เมื่อต้องจัดร้านเพื่อรักษาระยะห่างของจำนวนที่นั่ง ออกแบบอินทรีเรียร์ อาจปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มบานหน้าต่างแบบบานเลื่อนเข้าไปเพื่อทำให้เป็นห้องอาหารแบบ Open Air และอากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อต้องปรับเป็นห้องแอร์ก็สามารถทำได้ด้วยการปิดหน้าต่างบานเลื่อน

2. ไอเดียจัดซุ้มอาหารแยกเป็นสัดส่วน

ไอเดียออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหาร ให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยจัดโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารไว้ภายในซุ้มเล็ก ๆ แยกเป็นสัดส่วนและนั่งได้ไม่เกินซุ้มละ 2- 4 คน

3. ไอเดียโต๊ะอาหารในเรือนกระจก

สำหรับร้านอาหารที่ต้องการตกแต่งภายในให้มีความหรูหรา ภายในบริเวณร้านมีพื้นที่มากและไม่จำกัดงบประมาณในการออกแบบตกแต่ง ออกแบบอินทรีเรียร์ อาจออกแบบเป็นเรือนกระจกกลางแจ้งที่มีรูปร่างเหมือนบ้านหลังเล็ก ๆ วางโต๊ะรับประทานอาหารไว้ภายใน โดยจำกัดการนั่ง 2 คน หรือไม่เกิน 4 คน

4. ไอเดียปรับโต๊ะอาหารให้เล็กลง

กรณีเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่มากและต้องนั่งรับประทานอาหารในร้านเท่านั้น ออกแบบอินทรีเรียร์หรือการตกแต่งภายในที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ก็คือการปรับโต๊ะทานอาหารให้เล็กลง โดยจำกัดการนั่งได้ไม่เกิน 2 คน ก็จะทำให้มีระยะห่างเพิ่มมากขึ้น

5. จัดระบบการให้บริการ

ระบบการให้บริการภายในร้านก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารได้เช่น การเข้าออกร้าน ควรแยกทางเข้าและทางออกแยกจากกันให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการรักษาความสะอาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้ง 5 ไอเดีย เป็นการออกแบบตกแต่งร้านหรือออกแบบอินทรีเรียร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถปรับตัวสู้กับวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนออกแบบตกแต่งร้านใหม่ หากกำลังมองหาไอเดียตกแต่งร้านบทความนี้คงมีประโยชน์บ้างหรือจะว่าจ้างบริษัทรับออกแบบที่มีมัณฑนากรคอยให้คำแนะนำ ก็จะทำให้งานออกแบบร้านในยุคโควิดเป็นเรื่องง่ายขึ้น