ร้านคาร์แคร์ กับงานออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว

            ร้านคาร์แคร์ เป็นธุรกิจการให้บริการที่มีหลายรูปแบบและหลายขนาด ส่วนใหญ่จะมีบริการที่หลากหลายอยู่ภายในศูนย์บริการหรือภายในบริเวณร้าน เพื่อบริการลูกค้าระหว่างรอรับรถ เช่น ร้านกาแฟ ร้านนวดเพื่อผ่อนคลาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของตกแต่งรถ หรืออื่น ๆ งานออกแบบตกแต่งภายใน จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้มากที่สุด

ออกแบบร้านล้างรถ-คาร์แคร์

งานออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ร้านคาร์แคร์

            การบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์ นอกจากงานด้านบริการที่ต้องดีมีคุณภาพสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แล้ว งานออกแบบตกแต่งภายในก็มีส่วนสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยังมีผลต่อการแข่งขันด้านการตลาด เช่น ธุรกิจคาร์แคร์ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ การออกแบบตกแต่งภายในช่วยให้การจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยแต่ละโซนลงตัวและได้มาตรฐานของของธุรกิจคาร์แคร์ ได้แก่

1. โซนสำหรับล้างรถ

โซนสำหรับล้างรถ หรือโซนเปียกเป็นพื้นที่ส่วนสำคัญ ซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจคาร์แคร์ การออกแบบตกแต่งภายใน จะออกแบบโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่พื้นที่อัดฉีดและพื้นที่สำหรับล้างสี นักออกแบบที่มีประสบการณ์ จะสามารถบริหารพื้นที่ทั้ง 2 ส่วนให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างลงตัว

2.โซนเช็ดแห้งและอเนกประสงค์

โซนเช็ดแห้งและอเนกประสงค์ โซนนี้จะดูแลและรองรับรถจากการล้าง เพื่อเช็ดแห้ง ดูดฝุ่นภายในรถและทำรายการอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า พื้นที่ส่วนนี้นักออกแบบจะทราบดีว่าการออกแบบตกแต่งภายในจะต้องใช้พื้นที่กว้างเป็น 2 เท่าของโซนเปียกหรือโซนสำหรับล้างรถ

3. โซนห้องพักลูกค้าและห้องน้ำ

การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่โซนนี้ ต้องมีงานออกแบบอินทีเรียร์เข้ามาผสมผสาน เพราะเป็นพื้นที่ผ่อนคลายของลูกค้า การออกแบบต้องมีความสวยงาม ฝาผนังห้องควรเป็นกระจกใสและพื้นที่ห้องพักต้องอยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นรถของตัวเองได้

4. โซนสร้างรายได้จากการต่อยอดธุรกิจ

โซนนี้การออกแบบตกแต่งภายในขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจเสริมที่นำมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ควบคู่ไปธุรกิจคาร์แคร์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านนวดสปาเพื่อผ่อนคลาย หรือร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบำรุงดูแลรถยนต์

5. โซนเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยา

โซนนี้นอกจากมีความสำคัญ เพราะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ของใช้ น้ำยาล้างรถและอุปกรณ์อื่น ๆ การออกแบบตกแต่งภายในที่จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัว ทำให้ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้เครื่องมือสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังบ่งบอกความน่าเชื่อถือในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อีกด้วย