5 เหตุผลที่นักลงทุนหันมาใช้หญ้าเทียมปูสนามฟุตบอล

5 เหตุผลที่นักลงทุนหันมาใช้หญ้าเทียมปูสนามฟุตบอล

การใช้ชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม และสภาพจิตใจ ทุกองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด ส่งผลให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้น

5 เหตุผลที่นักลงทุนหันมาใช้หญ้าเทียมปูสนามฟุตบอล

การลงทุนทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เมื่อฟุตบอลเป็นกีฬาที่เยาวชนและคนวัยทำงานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ให้ความสนใจ ทำให้สนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาที่เปิดให้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีจำนวนไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดทั้งในด้านเวลาและสภาพสนามที่มีอาจชำรุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย ธุรกิจสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าจึงเกิดขึ้นมากมาย และสนามฟุตบอลส่วนใหญ่นิยมปูด้วยหญ้าเทียม

5 เหตุผลที่นักลงทุนนิยมใช้หญ้าเทียมปูสนามฟุตบอล

สนามกีฬาหรือสนามฟุตบอลให้เช่า โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ได้แก่สนามฟุตบอลในร่มและสนามฟุตบอลกลางแจ้งปัจจุบันสนามฟุตบอลทั้ง 2 รูปแบบนิยมปูด้วยหญ้าเทียม ซึ่งเหตุผลที่นักลงทุนเลือกใช้หญ้าเทียมแทนการปลูกหญ้าจริงมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้

1.หญ้าเทียมมีความคุ้มค่าในการลงทุน

หญ้าเทียมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึงแม้จะมีราคาแพงมากกว่าหญ้าจริง เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานและขั้นตอนการบำรุงรักษา สนามฟุตบอลที่ปูด้วยหญ้าเทียมมีความคุ้มค่ามากกว่า

2.หญ้าเทียมมีความสวยงามมากกว่า

การปูสนามฟุตบอลด้วยหญ้าเทียมถึงแม้จะไม่พลิ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการปลูกด้วยหญ้าจริง โดยภาพรวมสนามหญ้าเทียมมีความสวยงามมากกว่า ทั้งการปรับสภาพพื้นให้เรียบก่อนปูหญ้าเทียม ทำให้ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีรอยขรุขระ หญ้าเทียมมีสีเขียวสดลักษณะคล้ายพรม ขนหญ้าแข็งม้วนขดตัวเรียงสวยสามารถเลือกความยาวได้หลายขนาด

3.สนามหญ้าเทียมดูแลไม่ยาก

สนามฟุตบอลที่ปูด้วยหญ้าเทียม ดูแลรักษาไม่ยากไม่ต้องคอยตัดแต่งหรือรดน้ำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับสนามที่ปลูกหญ้าจริง สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการนำสายยางฉีดน้ำล้างได้ นอกจากสะดวกรวดเร็วแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

4.หญ้าเทียมหาซื้อขายขั้นตอนการติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

ปัจจุบันการปูสนามฟุตบอลด้วยหญ้าเทียมทำได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็วเพราะมีบริษัทรับผลิตและติดตั้งให้ เป็นการบริการที่ครอบคลุมครบทุกวงจร ไม่ต้องกลัวปัญหาผู้รับเหมาะทิ้งงานหรือทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน

5.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานระดับสากล

คุณภาพของหญ้าเทียมทำจากวัสดุคุณภาพสูง ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (สนามหญ้าเทียมมาตรฐานฟีฟ่า)

นอกจาก 5 เหตุผลที่นักลงทุนหันมาใช้หญ้าเทียมปูสนามฟุตบอล นักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพราะหญ้าเทียมผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เสมือนหญ้าจริงมาก