ออกแบบร้าน.com ดำเนินงานก่อสร้างภายใต้ มาตรการควบคุม โควิด

งานก่อสร้าง ช่วงโควิด-19 COVID-19

ตาม ประกาศ-คำสั่งเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทางออกแบบร้าน.com ได้ปรับแผนการทำงานและดำเนินการ งานก่อสร้างตกแต่ง รวมถึงงานออกแบบ ภายใต้มาตรการควบคุมของภาครัฐ อีกทั้งในส่วนของงาน ออกแบบภายใน ทีมงานสถาปนิก และอินทีเรียดีไซน์เนอร์ ได้เปลี่ยนแผนงานเป็นแบบ Work From Homeและคำนึงถึงหลักการออกแบบร้านตาม ความปกติใหม่หรือ New Normal คำนึงถึงเรื่องจำนวนโต๊ะ ระยะห่างของที่นั่ง การกั้นโซนนิ่งของบริเวณประกอบอาหารและการสัมผัสลูกค้า เป็นต้น

งานก่อสร้าง ช่วงโควิด-19 COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (COVID-19)

การติดเชื้อโควิด-19
ที่มา https://www.who.int/

โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดในการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 โรคโควิด19นี้ โดยหลักแล้วจะแพร่จากคนสู่คน ผ่านทางสารคัดหลั่งจากจมูกหรือปาก เมื่อไอหรือจาม จะได้รับเชื้อจากการหายใจเอาฝอยละอองน้ำลายเข้าไปจากผู้ป่วย หรือการเอามือไปจับสิ่งของที่มีฝอยละอองสารคัดหลั่งแล้วมาจับตามใบหน้า โดยจะมีระยะเวลาการติดเชื้อ ซึ่งเรียกว่าระยะฟักตัวตั้งแต่ 1-14 วัน

ทีมช่างสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไซท์งาน (ภาพถ่ายก่อนประกาศห้ามรวมตัวเกิน 5 คน)

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งภายใน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่ละระลอกตั้งแต่ปี 2019 ทั้งในแง่ของความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในการปฎิบัติงานก่อสร้างตกแต่ง ซึ่งทางภาครัฐก็ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมออกมาตามแต่สถานการณ์ ซึ่งทาง ออกแบบร้าน.com เป็นผู้ดำเนินงานทั้งออกแบบและตกแต่งภายใน ได้มีการปรับแผนงานและดำเนินนโยบายป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากร ทีมช่าง สถาปนิก และ มัณฑนากร โดยต่อเนื่อง

วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้างานก่อสร้าง ช่วงโควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง หรือเข้าไซท์งานทีมงาน ออกแบบร้าน.com มีการวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองคนงานและทีมช่างก่อนเข้าหน้างานเพื่อลดปัญหาการมีผู้ติดเชื้อหรือพาหะเข้าสู่หน้างาน

สวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฎิบัติงาน ช่วงโควิด-19

งานก่อสร้าง ช่วงโควิด-19 COVID-19

ระหว่างปฎิบัติงานและเข้าสำรวจหน้างาน ทีมช่างได้มีการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากลมหายใจ และมีการวางเจลแอลกอฮอล์ในไซท์งาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อแก่บุคลากร

ไม่รวมตัวเกิน 5 คน ช่วงประกาศล็อกดาวน์เข้มงวด

ทีมช่างของ ออกแบบร้าน.com จะเป็นทีมช่างฝีมือไม่มีการพักในลักษณะแคมป์คนงาน
และไม่เดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ จะไม่มีการร่วมกลุ่มหรือเดินทางเกิน 5 คน และไม่มีการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่คนละสี

ออกแบบภายในช่วง COVID โควิด-19

การดำเนินงาน ออกแบบตกแต่งภายใน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีมมัณฑนากรและสถาปนิก มีความตระหนักถึงความกังวลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ทีมงาน ออกแบบร้าน.com ได้มีการศึกษาความต้องการและ เทรนด์หลังจบวิกฤติ เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านทุกท่าน

พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าของร้าน และคู่ค้าทุก ๆ ท่าน ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย