5 ข้อดี ของการตกแต่งภายในโดยออกแบบอินทีเรียร์

หากพูดถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน จะมีคำว่า ออกแบบอินทีเรียร์ หรือมัณฑนากร เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยเฉพาะงานออกแบบตกแต่งภายในที่ต้องการการรังสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้งาน รวมทั้งมีรูปแบบการตกแต่งที่โดดเด่นสวยงาม ออกแบบอินทีเรียร์ คืออะไร และสำคัญอย่างไรกับงานตกแต่งแต่งภายใน บทความนี้มีคำตอบ

ออกแบบอินทีเรียร์ คืออะไร

ออกแบบอินทีเรียร์ คืองานออกแบบตกแต่งภายในที่เน้นความสวยงามของศิลปะที่นำมาออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ต่าง ๆ อย่างอิสระและไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่เป็นการผสมผสานของรูปแบบการตกแต่ง และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความโดดเด่นสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์

ความสำคัญของออกแบบอินทีเรียร์ กับงานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งภายใน หมายถึง การออกแบบจัดผังห้องและตกแต่งภายในห้อง อาคาร สถานที่ ให้ดูสวยงาม นอกจากนั้นงานตกแต่งภายในยังรวมไปถึงการออกแบบหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ภายในเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในได้มากที่สุด บทบาทของออกแบบอินทีเรียร์ จึงมีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งภายในตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

2. ออกแบบอินทีเรียร์ มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในแกช่างและผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้าง

3. ทำหน้าที่ควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายใน

4. ทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งภายในให้เกิดความสวยงามและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 ข้อดี ของการตกแต่งภายในโดยออกแบบอินทีเรียร์

1. ได้งานออกแบบตกแต่งภายในที่มีความสวยงาม เพราะเป็นการออกแบบจากนักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบโดยตรง ทำให้การจัดวางพื้นที่จนถึงหลักการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสัดส่วน

2. ออกแบบพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย กรณีเป็นงานออกแบบตกแต่งภายในห้องหรือบ้านที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่จำกัด

3. นอกจากการออกแบบแล้ว ออกแบบอินทรีเรียร์ ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของตกแต่งภายในให้เหมาะสมได้ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการและเป็นไปตามหลักการตกแต่งภายในที่ได้มาตรฐาน

4. สามารวางโครงหรืออกแบบให้มีขนาดพอเหมาะพอดีกับพื้นที่ ช่วยให้งานตกแต่งภายในสวยงามลงตัวมากขึ้น

5. การออกแบบตกแต่งภายในโดย ออกแบบอินทรีเรียร์ ทำให้งานตกแต่งเป็นไปตามมาตรฐานของงานออกแบบภายใน เพราะมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในโดยตรง

งานออกแบบตกแต่งภายใน เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน หากต้องการงานตกแต่งภายในที่ได้มาตรฐาน ออกแบบอินทรีเรียร์ คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และควบคุมให้งานตกแต่งภายในตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง และสิ่งสำคัญงานออกแบบภายในจากออกแบบอินทรีเรียร์ ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่เข้าใจกันเพียงเลือกบริษัทรับออกแบบภายในที่มีผลงานและเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาก่อนตัดสินใจว่าจ้าง