5 ไอเดีย จัดห้องทำงานขนาดเล็ก รักษาระยะห่างช่วงไวรัสโคโรนา

วิกฤตไวรัส COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรทุกอาชีพและทุกคนในสังคมต้องปรับตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสร้าย และทำให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมก็เป็นแนวทางหนึ่ง รวมทั้งงานออกแบบอินทรีเรียร์หรือตกแต่งห้องทำงานให้มีระยะห่าง สำหรับองค์กรที่มีห้องทำงานขนาดเล็ก วันนี้ ออกแบบร้าน.com มี 5 ไอเดีย จัดห้องทำงานขนาดเล็กรักษาระยะห่างช่วงไวรัสโคโรนา มาแนะนำ

สำหรับไอเดียจัดห้องทำงานขนาดเล็ก สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการจัดห้องทำงานภายในบ้าน หากต้อง Work from home และ ออกแบบอินทรีเรียร์หรือตกแต่งภายในออฟฟิศขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัดเพื่อรักษาระยะห่างในช่วงไวรัสโคโรนา เช่น

1. ปรับพื้นที่ภายในห้องทำงานให้เป็นพื้นที่โล่ง

ไอเดียแรกในการปรับห้องทำงานขนาดเล็กให้สามารถรักษาระยะห่างในการทำงาน ก็คือ ปรับรื้อผนังห้องที่แบ่งเป็นห้องทำงานแต่ละแผนกให้เป็นพื้นที่โล่ง ข้อดีสำหรับการออกแบบอินทรีเรียร์ ได้แก่ทำให้มีพื้นที่ภายในห้องทำงานเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นพื้นที่โล่งทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2. ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือโต๊ะทำงานให้มีขนาดเล็กลง

ไอเดียที่สองเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างในการนั่งทำงานภายในห้องได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของห้องทำงานใหม่ ก็คือการปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานหรืออุปกรณ์สำนักงานให้มีขนาดเล็กลง เช่น เลือกใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชักเพื่อให้โต๊ะมีขนดาเล็กลง

3. จัดมุมทำงานติดผนัง

การจัดมุมทำงานติดผนัง เป็นงานออกแบบอินทรีเรียร์หรือตกแต่งภายใน ที่สามารถเพิ่มพื้นที่ภายในห้องทำงานให้มีระยะห่างได้มากขึ้น รวมทั้งการเลือกใช้ตู้และชั้นวางของแบบติดผนัง เพื่อให้มีพื้นที่เก็บของ หนังสือ และเอกสารต่าง ๆให้มากที่สุด

4. เลือกโต๊ะทำงานแบบพับเก็บได้

การจัดห้องทำงานขนาดเล็ก เพื่อรักษาระยะห่างช่วงไวรัสโคโรนาที่นอกจากช่วยเพิ่มที่ภายในห้องทำงานขนาดเล็กไม่ให้แออัดแล้ว โต๊ะทำงานแบบพับได้ยังสามารถพับเก็บหรือเคลื่อนย้ายไปนั่งทำงานได้ทุกพื้นที่ภายในห้อง ทำให้การรักษาระยะห่างทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

5. ใช้พาร์ทิชั่นตั้งโต๊ะ

พาร์ทิชั่นตั้งโต๊ะ เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่สามารถนำกั้นระหว่างการทำงานแทนการตั้งโต๊ะทำงานให้มีระยะห่าง กรณีต้องทำงานบนเคาน์เตอร์ การเลือกพาร์ทิชั่นตั้งโต๊ะเป็นงานออกแบบอินทรีเรียร์ที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ปัจจุบันยังมีดีไซด์ที่ทันสมัยช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดีแล้วยังเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานให้ดีขึ้นด้วย

สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพื้นที่จำกัด หรือเป็นออฟฟิศที่ใช้ตึกแถว ห้องชุดในคอนโดมิเนียมทำเป็นสำนักงาน ทั้ง 5 ไอเดีย คงช่วยให้การจัดห้องทำงานขนาดเล็กเพื่อรักษาระยะห่างช่วงไวรัสโคโรนา เป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ด้วยตนเอง หรือจะนำไอเดียเหล่านี้เสนอต่อออกแบบอินทรีเรียร์ เพื่อเป็นแนวทางการตกแต่งภายในตามที่ต้องการให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น