5 ข้อควรรู้ในการออกแบบตกแต่งภายใน สวย ประหยัด ประโยชน์ คุ้มค่า

งานออกแบบตกแต่งบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย รวมถึงการตกแต่งบริเวณบ้านให้สวยงามน่าอยู่ เป็นการทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน นอกจากการตกแต่งโดยนักออกแบบอาชีพหรือออกแบบอินทีเรียร์ สำหรับคนที่มีไอเดียหรือต้องการออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะวันนี้เรามี 5 ข้อควรรู้ในการออกแบบตกแต่งภายใน มาแนะนำ

งานออกแบบตกแต่งภายใน คือ อะไร

ออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ ก็คือการออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งภายในอาคารสถานที่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย การเลือกใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่าง ๆ รวมถึงการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้ การเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น รูปภาพ ต้นไม้ หรือสิ่งของตกแต่งอื่น ๆ ให้มีคุณค่าน่าอยู่ และแสดงถึงสไตล์หรือรสนิยมของเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย

งานออกแบบภายนอก คืออะไร

ออกแบบภายนอก คือการออกแบบโดยกำหนดวัสดุสิ่งปลูกสร้าง การเลือกสี หรือลักษณะผิวสัมผัสภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคาร ด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม การใช้พันธุ์ ไม้ประดับ การใช้เหล็กดัด รวมทั้งการออกแบบตกแต่งหน้าร้าน และการออกแบบร้านในงานมหกรรมต่าง ๆ

5 ข้อควรรู้ในการออกแบบตกแต่งภายใน

สำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน เป็นหน้าที่ของ ออกแบบอินทีเรียร์ ที่ต้องออกแบบและจัดหาเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุสำหรับใช้ในการตกแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งานของคนในบ้าน หากต้องการออกแบบตกแต่งด้วยตัวเองหรือเป็นไอเดียของคนในบ้านร่วมกันออกแบบ มีข้อควรรู้ที่จะต้องนำมาพิจารณา ดังนี้

1. ออกแบบตกแต่งโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

หลักของความปลอดภัยในการออกแบบตกแต่งภายใน เช่น จัดตกแต่งบ้านหรือตกแต่งบริเวณบ้านให้มีรูปแบบที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย จัดตกแต่งให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้น วัสดุอุปกรณ์ที่นำใช้ตกแต่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย

2. ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประหยัด

เช่น ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งบ้านที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง ดูแลรักษาได้ง่าย ประหยัดพลังงาน ไม่จัดวางสิ่งของบดบังทิศทางลม

ออกแบบห้องทำงาน

3. ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับความสวยงาม

 หมายถึงการออกแบบและเลือกสิ่งของตกแต่ง มีความกลมกลืนทั้งสีและรูปแบบของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ต้องมีความ คงทน เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ

4. การออกแบบต้องเน้นประโยชน์ใช้สอย ตอบโจทย์การใช้งาน

 หากเป็นการออกแบบตกแต่งห้องทำงานเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่จำกัดการตกแต่งเน้นประโยชน์ในการใช้พื้นที่ ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กหรืออเนกประสงค์ สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายอย่าง

5. ปรับเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ ๆ ได้ง่าย

 การออกแบบภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ที่ดี ไม่ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจำทำให้การเคลื่อนย้ายเพื่อเปลี่ยนมุมหรือปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทำได้ยาก

ทราบข้อควรรู้ในการออกแบบตกแต่งภายในให้โดดเด่นอย่างสวยประหยัดและได้ประโยชน์คุ้มค่ากันแล้วคงทำให้การออกแบบตกแต่งภายในด้วยตัวทำได้ไม่ยาก หากเลือกจ้างบริษัทรับออกแบบที่มีนักออกแบบอินทีเรียร์ 5 ข้อควรรู้ที่กล่าวมาก็ช่วยให้สื่อสารและทำความเข้าใจกับนักออกแบบได้ง่ายขึ้น