เรื่องน่ารู้ ค่าออกแบบตกแต่งภายใน และขั้นตอนการทำงานของอินทีเรียร์

            ปัจจุบันงานออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งการออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าร้านอาหาร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการแข่งขันด้านการตลาดสูง รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด ทำให้ต้องใช้บริการจากออกแบบอินทีเรียร์ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตอบโจทย์กับการใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

ขั้นตอนการทำงานของอินทีเรียร์

            มัณฑนากรหรือบริษัทรับออกแบบแต่ละแห่ง อาจมีขั้นตอนการทำงาน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการวางมัดจำหรือการส่งมอบงานที่แตกต่างกัน เช่น รับออกแบบตกแต่งภายในภายหลังจากที่โครงสร้างเสร็จแล้ว หรือทำงานร่วมกับสถาปนิกตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อนำข้อมูลมาออกแบบตกแต่งให้มีความสอดคล้องกัน ส่วนลักษณะการทำงานของมัณฑนากรหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ มีขั้นตอนการ ดังนี้

รับเหมาตกแต่งร้านตัดผม ร้านกาแฟ รับเหมาตกแต่งภายในฟิตเนส
  1. รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดสำหรับทำการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
  1. คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมด เพื่อเสนอต่อลูกค้า หรือคำนวณการออกแบบตกแต่งภายในให้อยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ

3. เมื่อนำเสนอรูปแบบการตกแต่งภายในให้ลูกค้าพิจารณาแล้ว หากมีสิ่งที่ต้องปรับแก้หรือแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติม ก็จะต้องนำมาแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งแบบต่อไปให้กับช่าง

4. ให้คำแนะนำปรึกษากับช่างหรือผู้รับเหมา เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ เป็นไปตามแบบที่เสนอ

5. หากงานออกแบบอินทีเรียร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานอื่น มัณฑนากรจะเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในดำเนินการไปจนแล้วเสร็จ

ค่าออกแบบตกแต่งภายใน คิดอย่างไร

            ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ ของมัณฑนากรหรือบริษัทรับออกแบบที่ให้บริการ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ ตัวอย่างค่าบริการรับออกแบบของเว็บไซต์ ออกแบบร้าน.com ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในครงวงจร ตั้งแต่ บริการออกแบบตกแต่งร้าน โดยทีมงานสถาปนิกและอินทีเรีย มืออาชีพ พร้อมทีมงานก่อสร้าง คำนวณค่าออกแบบเป็น “แพ็คเกจ” ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

ค่าออกแบบ บริการออกแบบตกแต่งร้าน
  1. งานออกแบบ KIOSK ได้แก่ การออกแบบ เคาท์เตอร์ ขายอาหาร ขนม น้ำหวาน และ แฟรนไชส์Kiosk ต่าง ๆ ราคาค่าบริการรับออกแบบ เริ่มจาก 8,000-10,000 บาท และยังมีโปรโมชั่นลดพิเศษ
ออกแบบคีออสร้านกาแฟ

2.      งานออกแบบ Shop พื้นที่เปล่า ได้แก่ การออกแบบ พื้นที่อาคารพาณิชย์ ห้องเช่า ห้างสรรพสินค้า รวมถึง พื้นที่เปล่าที่มีอาคารแล้วต่าง ๆราคาค่าบริการรับออกแบบ เริ่มจาก 12,00060,000 บาท มีโปรโมชั่นลดพิเศษเช่นกัน

ออกแบบคาเฟ่

    3. งานออกแบบ Shop Stand Alone รวมออกแบบ อาคารภายนอก เช่น ออกแบบร้านตั้งแต่แบบอาคารภายนอกจนถึงออกแบบตกแต่งภายใน เริ่มจากพื้นที่เปล่า ราคาค่าบริการรับออกแบบ เริ่มจาก 60,000-150,000 บาท มีโปรโมชั่นลดพิเศษเช่นเดียวกัน

ออกแบบคาเฟ่, ออกแบบร้านกาแฟ, ออกแบบภายใน

            ทราบประมาณการค่าใช้จ่ายในออกแบบตกแต่งภายใน และขั้นตอนการทำงานออกแบบอินทีเรียร์ กันแล้ว คงช่วยให้ผู้ประกอบร้านค้า ร้านอาหาร หรือคนที่กำลังคิดจะปลูกสร้างบ้านมีข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจ้างมัณฑนากรหรือนักออกแบบอินทีเรียร์ได้แล้ว