ไอเดีย ออกแบบร้านอาหารให้น่าสนใจ ในยุคโควิด

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่หลายแห่งที่ต้องปิดตัวลง และบางร้านต้องปรับรูปแบบการให้บริการตามแนวทางการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรค งานออกแบบอินทีเรียร์หรือปรับตกแต่งภายในร้าน คือแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ แต่จะออกแบบอย่างไร ออกแบบร้าน.com มีไอเดียดี ๆ มาแนะนำ

ไอเดีย ออกแบบร้านอาหารให้น่าสนใจ ในยุคโควิด

ร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกมานั่งทานอาหารที่ร้าน การออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทรีเรียร์ จึงต้องโดดเด่นมีเอกลักษณ์และสร้างบรรยากาศภายในให้น่าสนใจเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่เข้านั่งทานอาหาร แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด การออกแบบร้านต้องรักษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ไอเดียตกแต่งร้านอาหารให้น่าสนใจในยุคโควิด เช่น

1. จัดซุ้มนั่งทานอาหารแทนห้องแอร์

ร้านอาหารโดยทั่วไปการเปิดบริการจะจัดแบ่งเป็นสองโซน ได้แก่ การทานอาหารในห้องแอร์และโซนที่เป็น open-air สำหรับไอเดียการออกแบบร้านในช่วงโควิด ออกแบบอินทีเรียร์ อาจปรับจากการทานอาหารในห้องแอร์ มาเป็นการจัดซุ้มนั่งทานอาหารที่นั่งทานรวมกันได้ไม่เกิน 10 คน แทนห้องแอร์

2. ลดจำนวนโต๊ะนั่งทานอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่รักษาระยะห่าง

ไอเดียที่สอง เป็นการปรับตกแต่งภายในร้านแบบง่าย ๆ โดยลดจำนวนจำนวนโต๊ะนั่งทานอาหารภายในร้านให้น้อยลง เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรักษาระยะห่าง หรือลดขนาดของโต๊ะนั่งทานอาหารให้นั่งทานได้ไม่เกิน 2 คน ก็จะทำให้มีพื้นที่นั่งทานมากขึ้นแต่สามารถรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

3. เพิ่มความโดดเด่นของป้ายเมนูอาหาร

ป้ายเมนูอาหารมีความสวยงามโดดเด่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเลือกสั่งซื้อไปทานที่บ้านมากกว่าการนั่งทานในร้าน เช่น ปรับรูปแบบเมนูอาหารให้ลูกค้าสามารถนำไปปรุงทานร้อนๆ ที่บ้านได้สะดวกไม่แตกต่างจากการทานที่ร้าน จัดทำป้ายเมนูและแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าได้รับรู้ ซึ่งบริษัทรับออกแบบอินทรีเรียร์ ที่มีประสบการณ์และมีมัณฑนาการมืออาชีพ จะมีหลักในการออกแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

4. จัดมุมเซฟโซน ให้เห็นได้อย่างเด่นชัด

การออกแบบร้านในช่วงโควิด สิ่งสำคัญก็คือต้องมีมุมเซฟโซนไว้ทั้งบริเวณหน้าร้านหรือทางเข้าร้านและภายในร้าน การจัดมุมเซฟโซนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดหรือมีลักษณะที่ทันสมัยโดดเด่น นอกจากเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและลูกค้าที่มานั่งทานอาหารแล้ว ยังเป็นการออกแบบอินทรีเรียร์ ที่สามารถสร้างความแตกต่างทำให้ลูกค้ามั่นใจและกระตุ้นความสนใจให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง 4 ไอเดียสามารถทำได้ไม่ยาก แต่การออกแบบภายในโดยออกแบบอินทรีเรียร์หรือบริษัทรับออกแบบ จะช่วยให้งานออกแบบร้านอาหารในช่วงโควิดมีความโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้น