ความแตกต่างระหว่างการจ้างออกแบบอินทรีเรียร์ และการตกแต่งภายในด้วยตัวเอง

งานออกแบบตกแต่งบ้านทั้งภายนอกภายใน สามารถบ่งบอกสไตล์และรสนิยมของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี แต่การแต่งบ้านนอกจากเรื่องของความสวยงามยังต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ โดยเฉพาะงานออกแบบอินทีเรียร์หรือตกแต่งภายใน การเลือกอุปกรณ์ของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ต้องเหมาะสมลงตัว โดยการตกแต่งนอกจากจ้างออกแบบอินทรีเรียร์หากมีไอเดียก็สามารถตกแต่งด้วยตัวเองได้

ความแตกต่างระหว่างการจ้างออกแบบอินทรีเรียร์ และการตกแต่งภายในด้วยตัวเอง

สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในที่เรียกกันว่า ออกแบบอินทรีเรียร์ จะทำได้สองวิธีคือการออกแบบด้วยตนเองหากมีไอเดียหรือมีความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบโดยมัณฑนากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบภายในโดยตรง ทั้ง 2 แนวทางมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน ดังนี้

ข้อดีข้อด้อยของงานออกแบบภายในโดยออกแบบอินทรีเรียร์

1. การออกแบบภายในโดยบริษัทออกแบบอินทรีเรียร์ โดยส่วนมากจะมีมัณฑนากรที่จบสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์โดยตรง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบเป็นอย่างดี

2. มัณฑนากรจะมีความรู้ที่สามารถออกแบบภายในทุกสภาพพื้นที่ให้สามารถใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด

3. ออกแบบอินทรีเรียร์ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้วัสดุการออกแบบต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วว่าควรนำมาใช้อย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุด

4. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ ได้เหมาะสมลงตัวกับรูปแบบของตัวอาคารเหมาะสมกับขนาดพื้นที่

5. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่งไม่บานปลาย เนื่องจากมีการวางแผนและคำนวณอุปกรณ์สิ่งของสำหรับตกแต่งและค่าจ้างแรงงานไว้แล้วอย่างลงตัว

6. แต่มีข้อด้อยคือมีค่าจ้างหรือมีค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่ง

ข้อดีข้อด้อยของการตกแต่งภายในด้วยตัวเอง

1. การออกแบบภายในด้วยตัวเอง อาจทำให้ได้รูปแบบการตกแต่งตามสไตล์หรือตามรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบได้มากกว่าออกแบบอินทรีเรียร์ เพราะมีอิสระในการออกแบบได้มากกว่า

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างมัณฑนากร สามารถตกแต่งได้ตามงบประมาณที่มีอยู่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งได้บ่อย ๆ

3. แต่มีข้อด้อย อาจทำให้งบประมาณในการออกดแบบตกแต่งบานปลาย เนื่องจากการตกแต่งไม่ได้วางแผนหรือคำนวณวัสดุตกแต่งที่ตายตัว

4. การบริหารพื้นที่ใช้สอยอาจทำได้ไม่ดีเท่าออกแบบอินทรีเรียร์ ทำให้การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า

การออกแบบภายในหรืออกแบบอินทรีเรียร์ คือการออกแบบจัดผังห้อง เลือกวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม มีบรรยากาศเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยซึ่งการออกแบบสามารถทำได้ทั้งการจ้างบริษัทรับออกแบบหรือออกแบบตกแต่งภายในด้วยตัวเอง สำหรับข้อดีข้อด้อยอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของบ้านในการตัดสินใจ