5 เทคนิค ออกแบบร้านอย่างไร ไม่ให้งบประมาณบานปลาย

            เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ปลูกสร้างบ้านหรือตกแต่งออกแบบร้าน เคยประสบปัญหางบประมาณบานปลาย หรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือไม่สามารถเปิดร้านได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

5 เทคนิค ออกแบบร้านอย่างไร ไม่ให้งบประมาณบานปลาย

            สำหรับการออกแบบร้านหรือการวางแผนออกแบบตกแต่ง ส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง แม้จะมีการวางแผนกำหนดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน ก็ไม่สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้  ใครที่กำลังวางแผนตกแต่งปรับปรุงอาคารสถานที่หรือออกแบบร้าน 5 เทคนิคต่อไปนี้ช่วยควบคุมงบประมณไม่ให้บานปลายได้อย่างเห็นผล

ออกแบบลอบบี้ ออกแบบภายใน ออกแบบฟิตเนส

1.วางแผนการออกแบบอย่างเป็นระบบ

            การออกแบบร้าน ที่นอกจากได้รูปแบบตามต้องการแล้ว งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายควรเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ การวางแผนงานการออกแบบอย่างเป็นระบบสามารถควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่ต้องการได้  เริ่มจากเลือกรูปแบบการออกแบบตกแต่งที่ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าจ้างแรงงาน ค่าออกแบบเขียนแบบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบร้านกาแฟ ออกแบบภายใน

2.ตั้งงบประมาณการออกแบบให้เหมาะสม

            ค่าใช้จ่ายในการออกแบบร้าน ถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอาจตั้งงบประมาณไว้ต่ำเกินไป ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจนกลายเป็นใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ  การตั้งงบประมาณที่เหมาะสมกับรูปแบบของร้าน เป็นการบริหารที่ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ

3.เลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม

            ออกแบบร้าน เป็นงานที่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโดยตรง นอกจากงานออกแบบแล้ว การสื่อสารกับช่างรับเหมาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ การเลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม เช่น จัดจ้างบริษัทที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านจนถึงการก่อสร้างหรือตกแต่ง เป็นวิธีการที่งบประมาณไม่บานปลายแน่นอน

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใน

4.เลือกบริษัทรับออกแบบที่เชื่อถือได้

            บริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ บริษัทส่วนใหญ่จะมีบริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านและรับก่อสร้างจนแล้วเสร็จ การเลือกบริษัทที่มีผลงานและเชื่อถือได้ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมไม่ให้งบบานปลาย

5.พิจารณาจากอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่นของบริษัทรับออกแบบ

            งานออกแบบร้าน หากต้องการควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย ก่อนเลือกบริษัทรับออกแบบ ผู้ประกอบการควรพิจารณาอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่นของบริษัทนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น บริษัทผู้รับออกแบบร้าน มีบริการคำนวณค่าออกแบบเป็น “แพ็คเกจ” แจ้งราคาไว้ชัดเจน หรือมีอัตราค่าออกแบบตามเงื่อนไขไว้ให้เลือกพิจารณา

ออกแบบร้านเหล้า-ร้านนั่งชิว-ร้านนั่งชิล

            งานออกแบบร้าน เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้ทั้งทักษะฝีมือ ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ สำหรับคำถาม ออกแบบร้านอย่างไรไม่ให้งบประมาณบานปลาย ทั้ง 5 เทคนิคคือคำตอบที่นำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้อย่างแน่นอน

โทร. 061 980 8700

ติดต่อออกแบบร้าน
การแต่งร้านสไตล์มินิ Read more
ไอเดีย ออกแบบตกแต่งร Read more
ไอเดีย สร้างบรรยากาศ Read more
ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต Read more
เคล็ดลับ สร้างระบบแฟ Read more
ร้านค้าแบบ คีออส คือ Read more