5 เทคนิค ออกแบบร้านอย่างไร ไม่ให้งบประมาณบานปลาย

            เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ปลูกสร้างบ้านหรือตกแต่งออกแบบร้าน เคยประสบปัญหางบประมาณบานปลาย หรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือไม่สามารถเปิดร้านได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

5 เทคนิค ออกแบบร้านอย่างไร ไม่ให้งบประมาณบานปลาย

            สำหรับการออกแบบร้านหรือการวางแผนออกแบบตกแต่ง ส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง แม้จะมีการวางแผนกำหนดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน ก็ไม่สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้  ใครที่กำลังวางแผนตกแต่งปรับปรุงอาคารสถานที่หรือออกแบบร้าน 5 เทคนิคต่อไปนี้ช่วยควบคุมงบประมณไม่ให้บานปลายได้อย่างเห็นผล

ออกแบบลอบบี้ ออกแบบภายใน ออกแบบฟิตเนส

1.วางแผนการออกแบบอย่างเป็นระบบ

            การออกแบบร้าน ที่นอกจากได้รูปแบบตามต้องการแล้ว งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายควรเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ การวางแผนงานการออกแบบอย่างเป็นระบบสามารถควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่ต้องการได้  เริ่มจากเลือกรูปแบบการออกแบบตกแต่งที่ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าจ้างแรงงาน ค่าออกแบบเขียนแบบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบร้านกาแฟ ออกแบบภายใน

2.ตั้งงบประมาณการออกแบบให้เหมาะสม

            ค่าใช้จ่ายในการออกแบบร้าน ถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอาจตั้งงบประมาณไว้ต่ำเกินไป ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจนกลายเป็นใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ  การตั้งงบประมาณที่เหมาะสมกับรูปแบบของร้าน เป็นการบริหารที่ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ

3.เลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม

            ออกแบบร้าน เป็นงานที่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโดยตรง นอกจากงานออกแบบแล้ว การสื่อสารกับช่างรับเหมาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ การเลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม เช่น จัดจ้างบริษัทที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านจนถึงการก่อสร้างหรือตกแต่ง เป็นวิธีการที่งบประมาณไม่บานปลายแน่นอน

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใน

4.เลือกบริษัทรับออกแบบที่เชื่อถือได้

            บริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ บริษัทส่วนใหญ่จะมีบริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านและรับก่อสร้างจนแล้วเสร็จ การเลือกบริษัทที่มีผลงานและเชื่อถือได้ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมไม่ให้งบบานปลาย

5.พิจารณาจากอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่นของบริษัทรับออกแบบ

            งานออกแบบร้าน หากต้องการควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย ก่อนเลือกบริษัทรับออกแบบ ผู้ประกอบการควรพิจารณาอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่นของบริษัทนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น บริษัทผู้รับออกแบบร้าน มีบริการคำนวณค่าออกแบบเป็น “แพ็คเกจ” แจ้งราคาไว้ชัดเจน หรือมีอัตราค่าออกแบบตามเงื่อนไขไว้ให้เลือกพิจารณา

ออกแบบร้านเหล้า-ร้านนั่งชิว-ร้านนั่งชิล

            งานออกแบบร้าน เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้ทั้งทักษะฝีมือ ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ สำหรับคำถาม ออกแบบร้านอย่างไรไม่ให้งบประมาณบานปลาย ทั้ง 5 เทคนิคคือคำตอบที่นำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายได้อย่างแน่นอน

โทร. 061 980 8700

ติดต่อออกแบบร้าน