งานออกแบบอินทีเรียร์ กับแนวทางการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน

งานออกแบบอินทีเรียร์ เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานในอาคารหรือในบ้านพักอาศัย แนวคิดส่วนหนึ่งในการออกแบบภายในโดยมัณฑนากร ก็คือการออกแบบภายในให้ลดปริมาณการใช้พลังงานลง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างเหมาะสม การออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้งานในแต่ละตำแหน่ง การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และการระบายอากาศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้น

งานออกแบบอินทีเรียร์ กับแนวทางการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน

การออกแบบตกแต่งภายในโดยมัณฑนาการจากบริษัทรับออกแบบ ข้อดีก็คือมีแนวทางการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความรู้ความสามารถด้านออกแบบอินทีเรียร์โดยตรง ได้แก่

1. การออกแบบตกแต่งภายในด้วยการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงเวลากลางวันตามความเหมาะสม

2. การออกแบบอินทีเรียร์เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ โดยคำนึงถึงระดับความส่องสว่างของแต่ละพื้นที่ใช้งานตามมาตรฐาน

3. หากเป็นการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ นักออกแบบอินทีเรียร์อาจทำงานร่วมกับผู้ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม โดยการป้องกันความร้อนให้กับตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบต่อเติมชายคายื่นยาวออกมาเพื่อบังแสงแดด หรือใช้อุปกรณ์บดบังแสงแดดเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ไม่ให้กระทบตัวอาคาร ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร

4. การออกแบบติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้กับผนังห้อง พื้น ฝ้าเพดาน หรือหลังคา

5. การออกแบบอินทีเรียร์ ที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งนักออกแบบตกแต่งภายจะมีทักษะความรู้ในการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอุณหภูมิ และความแตกต่างของความกดอากาศ เพื่อทำให้เกิดกระแสลมในการพาความร้อนออกจากร่างกายคน หรือระบายความร้อนที่สะสมในพื้นที่ใช้งาน โดยมีการเปิดช่องระบายอากาศที่เหมาะสมกับตัวอาคาร

6. การออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อบดบังหรือลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาในห้องทำงานหรือในตัวอาคาร เช่น การติดผ้าม่านที่กรองแสง ติดมู่ลี่ หรือมีตู้หรือชั้นวางของตั้งบังในทิศทางที่แสงแดดส่องถึง

7. การออกแบบตกแต่งภายใน โดยการใช้ระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง หรือเหมาะสมกับพื้นที่ ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

สำหรับแนวทางการออกแบบอินทีเรียร์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากมัณฑนากรที่มีทักษะความรู้ด้านการออกแบบภายในโดยตรง นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจากการลดการใช้พลังงาน และยังถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับองค์กร