เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานออกแบบอินทีเรียร์

งานออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ ก็คือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งปลูกสร้างทั้ง การปลูกสร้างบ้าน สร้างอาคารที่พัก อาคารสำนักงาน หรืองานออกแบบตกแต่งร้านค้า ให้มีความสมบูรณ์แบบเพราะการตกแต่งภายในคือองค์ประกอบสุดท้ายที่บ่งบอกว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตกแต่งมากขึ้น บทความนี้เรา เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงาน ออกแบบอินทีเรียร์ มาแนะนำ

ออกแบบอินทีเรียร์ คืออะไร

อินทีเรียร์ ก็คือผู้ที่ออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร รวมทั้งการเลือกอุปกรณ์และคัดสรรวัสดุที่นำมาใช้ประดับตกแต่งให้สอดคล้องกับสไตล์และรูปแบบ หรือเลือกอุปกรณ์ตกแต่งรวมทั้งของใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมสำหรับการใช้งาน พร้อมทั้งการออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานและอยู่ภายใต้บริบทของความสวยงาม ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบตกแต่งภายใน นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มัณฑนากร”

งานตกแต่งภายใน ทำไมต้องจ้างออกแบบอินทีเรียร์

การตกแต่งภายใน เป็นองค์ประกอบหรือขั้นตอนสุดท้ายที่บ่งบอกความเสร็จสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้าง หรือความสมบูรณ์แบบของการตกแต่งร้านตกแต่งองค์กร ซึ่งการว่าจ้างหรือออกแบบตกแต่งภายในโดยมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ มีข้อดี ดังนี้

1. ทำให้ผลงานการออกแบบที่ได้ มีสไตล์และรูปแบบการตกแต่งภายในโดดเด่น สวยงาม ทันยุคทันสมัยไม่ตกเทรนด์

2. ออกแบบอินทีเรียร์ หรือมัณฑนากรนอกจากจะมีทักษะความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในโดยตรงแล้ว ยังมีหลักในการเลือกวัสดุตกแต่งภายในให้เหมาะสมกับการออกแบบในแต่ละสไตล์ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในได้อย่างลงตัว

3. ช่วยในเรื่องความประหยัด เพราะการการตกแต่งภายในที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือไม่ได้ตกแต่งโดยออกแบบอินทีเรียร์ อาจทำให้งบประมาณบานปลายและสิ้นเปลือง

4. ช่วยให้การออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบร้านเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่จำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้สอยพื้นที่ และการตกแต่งที่สวยงามมีเอกลักษณ์สอดคล้องกับประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

5. ให้บริการครอบคลุมทั้งการออกแบบและช่างรับเหมา เพราะปัจจุบันมีบริษัทรับออกแบบอินทีเรียร์เปิดให้บริการมากมาย ค่าออกแบบอินทีเรียร์ไม่แพง สามารถเปรียบเทียบราคาหลาย ๆ บริษัทก่อนตกลงว่าจ้าง ตรวจสอบผลงานได้ และได้ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด เนื่องจากเป็นการตกแต่งโดยมัณฑนากรที่มีทักษะความรู้โดยตรง

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเปิดร้านต้องการตกแต่งภายใน ตกแต่งร้านใหม่ หรือตกแต่งบ้าน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานออกแบบอินทีเรียร์ คงเป็นประโยนชน์และช่วยให้การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ การออกแบบร้าน เป็นเรื่องง่ายของผู้ประกอบการในยุคนี้นะครับ