ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับการออกแบบร้านอาหาร

ปัจจุบันการเปิดร้านขายอาหารหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดร้านขายของกินให้ประสบความสำเร็จ ความโดดเด่นด้านงานบริการและเรื่องของรสชาติอาหารแต่ละเมนู คงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ำหรือทำให้เกิดการบอกต่อได้ และการออกแบบตกแต่งภายในหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ มีบทบาทหรือมีความสำคัญอย่างไรต่อการออกแบบร้านอาหาร บทบาทนี้มีแนวคิดดีๆ มาแนะนำครับ

งานออกแบบอินทีเรียร์ หรืออินทีเรียร์ เป็นสถาปัตย์แขนงหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน กำหนดรายละเอียดของส่วนประกอบ จัดวางแผนผังของแบบ รวมทั้งควบคุมดูแลการทำงานของช่างตกแต่งภายในทั้งหมด ความสำคัญของงานออกแบบอินทีเรียร์กับงานออกแบบร้านอาหาร ได้แก่

1. การออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารโดยมัณฑนากร ช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในร้านเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีพื้นที่จำกัด เพราะนักออกแบบมืออาชีพจะมีทักษะความรู้ในการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงามและเกิดประโยชน์ที่สุด

2. ออกแบบอินทีเรียร์ช่วยให้การเลือกเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสไตล์การตกแต่งได้ดีกว่า และยังทำให้องค์ประกอบภายในร้านสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถสร้างการจดจำทำให้เกิดการบอกต่อได้ง่าย

3. การเปิดร้านอาหารในปัจจุบันยังมีเรื่องของความปลอดภัย และต้องตกแต่งร้านให้สอดคล้องตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 งานออกแบบตกแต่งภายในโดยมัณฑนากร จะเข้าใจหลักในการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสมได้มากกว่า เช่น การกำหนดทางเข้าออกในตำแหน่งที่เหมาะสม การจัดวางโต๊ะเก้าอี้ หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

4. การออกแบบตกแต่งภายในโดยออกแบบอินทีเรียร์ สามารถประยุกต์รูปแบบการจัดร้านให้สามารถเปิดขายได้ทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ได้ดีกว่าการตกแต่งร้านตามไลฟ์สไตล์ เนื่องจากเป็นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส บางช่วงอาจจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามานั่งรับประทานในร้าน ร้านอาหารอาจถูกสั่งปิดหรือห้ามนั่งรับประทานในร้าน หากเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง การปรับเป็นครัวในบ้านรับสั่งแล้วจัดส่งก็สามารถปรับประยุกต์ได้ง่าย เพราะมัณฑนาการผู้ออกแบบเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งโดยตรง

5. ประหยัดงบประมาณในการตกแต่ง เพราะบริษัทออกแบบอินทีเรียร์ที่เป็นมืออาชีพ มักให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบตกแต่ง การเลือกเฟอร์นิเจอร์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ มีทีมช่างผู้รับเหมา และการให้คำแนะนำปรึกษาในราคาที่ย่อมเยาและสมเหตุสมผล

การทำธุรกิจร้านอาหารหรือเปิดร้านขายสินค้าเกี่ยวกับของกิน แม้จะเป็นยุคที่เศรษฐกิจซบเศร้าและมีผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด 19 แต่ก็ถือเป็นธุรกิจที่ยังขายได้และขายดีเพียงผู้ประกอบการรู้จักปรับประยุกต์และปรับตัวตามให้ทัน เพราะในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ การออกแบบตกแต่งร้านอาหารโดยออกแบบอินทีเรียร์ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้การปรับตัวสู้วิกฤตทำได้ไม่ยาก