ออกแบบอินทีเรียร์ งานตกแต่งภายใน ที่มากกว่าความสวยงาม

            เชื่อว่าผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร หรือใครที่กำลังวางแผนปลูกสร้างบ้านและต้องการออกแบบตกแต่งทั้งภายในภายนอก เพื่อทำให้สถานประกอบหรือบ้านพักอาศัยโดดเด่นและสวยงามแปลกตา ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงช่างเขียนแบบหรือนักออกแบบ แต่มีอีกหลายประโยคที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เช่น ออกแบบอินทีเรียร์ มัณฑนากร หรือสถาปนิก แต่หลายคนไม่เข้าใจว่าอาชีพเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใน

ออกแบบอินทีเรียร์ คืออะไร

            อินทีเรียร์ เป็นสถาปัตย์แขนงหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มัณฑนากร คือทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในเหมือนกัน แต่งานออกแบบอินทีเรียร์ อาจเน้นงานด้านศิลปะที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการเหมือนงานด้านมัณฑนากร ซึ่งมัณฑนากร มีหน้าที่ดำเนินการออกแบบตกแต่งภายใน กำหนดรายละเอียดของส่วนประกอบ จัดวางแผนผังของแบบ รวมทั้งควบคุมดูแลการทำงานของช่างตกแต่งภายในทั้งหมด

ออกแบบคาเฟ่, ออกแบบร้านกาแฟ, ออกแบบภายใน

ออกแบบอินทีเรียร์ งานตกแต่งภายใน ที่มากกว่าความสวยงาม

            สำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์ เป็นงานออกแบบตกแต่งภายในเช่นเดียวกัน โดยนักออกแบบหรือมัณฑนากร จะนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะหรืออินทีเรียร์ มาผสมผสานเข้าด้วยกันกับงานออกแบบ ตกแต่ง เพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์ งานออกแบบอินทีเรียร์ หรืองานตกแต่งภายใน ที่มากกว่าความสวยงาม ได้แก่

ออกแบบโฮสเทล-โรงแรม-ห้องพก-Hoste-01
  • งานออกแบบอินทีเรียร์ สามารถออกแบบตกแต่งที่เน้นงานด้านศิลปะ อาจไม่มีรูปแบบเป็นทางการมากนัก แต่เป็นการออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของผู้ว่าจ้างที่สามารถผสมผสานงานศิลปะเข้ากับงานออกแบบภายในได้อย่างลงตัว
  • งานออกแบบอินทีเรียร์ เป็นงานออกแบบภายในที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เมื่อนำเอาความรู้ความสามารถของนักออกแบบมาผสมผสานกับความต้องการส่วนตัวของว่าจ้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความแปลกให้ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบรรยากาศหรือสถานที่ ออกแบบอินทีเรียร์คืองานตกแต่งภายในที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด
  • อินทีเรียร์ นอกจากทำหน้าที่ออกแบบภายในแล้ว งานออกแบบอินทีเรียร์ ยังรวมไปถึงการคัดสรรวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้งานออกแบบภายในมีความสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว
  • ส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาชีพมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ ต้องมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเป็นอย่างดี นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้ว ยังช่วยในเรื่องการออกแบบจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะสถานประกอบการหรืออาคารที่มีพื้นที่จำกัด
ออกแบบโฮสเทล-โรงแรม-ห้องพก-Hoste-01

            ปัจจุบันงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยเฉพาะในสถานประกอบการมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจเป็นอย่างมาก งานออกแบบตกแต่งภายในที่สวยงามโดดเด่นแปลกตาจากงานออกแบบอินทีเรียร์ยังถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ