เตรียมตัวอย่างไรก่อนตกแต่งห้องครัวใหม่ โดยออกแบบอินทีเรียร์

ห้องครัวคือส่วนสำคัญของตัวบ้าน ปัจจุบันนอกจากห้องครัวคือสถานที่สำหรับจัดเตรียมอาหารของทุกคนในครอบครัวแล้ว จากปัญหาเศรษฐกิจและการต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านให้มากกว่าการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลาย ๆคนหันมาสร้างรายได้เสริมจากการทำอาหารขาย รวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนห้องครัวใหม่ให้เหมาะสมกับทำอาหารขายผ่านสื่อออนไลน์ หากต้องการว่าจ้างออกแบบอินทรีเรียร์ แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำ

การตกแต่งภายในคือส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านมีความโดดเด่นสวยงาม การตกแต่งห้องครัวก็เช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นศูนย์รวมหรือจุดศูนย์กลางของบ้านที่ต้องใช้ทำกิจกรรม ใช้ทำอาหาร สำหรับทุกคนในครอบครัวเป็นประจำทุกวัน และเมื่อต้องใช้พื้นที่ห้องครัวสร้างรายได้จากการทำอาหารโดยเฉพาะการขายอาหารผ่านสื่อออนไลน์ การตกแต่งห้องครัวยังต้องมีความสวยงามควบคู่กันไปด้วย ก่อนพบออกแบบอินทรีเรียร์ ควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม เพื่อให้งานออกแบบเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด

1. ทราบขนาดพื้นที่ภายในห้องครัว

การตกแต่งห้องครัวโดยออกแบบอินทรีเรียร์ จำเป็นที่จะต้องทราบขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องครัวอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถออกแบบหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่

2. มีรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งที่ต้องการ

การตกแต่งภายในห้องครัวมีหลายรูปแบบและหลายสไตล์ การว่าจ้างนักออกแบบที่เป็นมืออาชีพควรแจ้งสไตล์การตกแต่งหรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบให้นักออกแบบได้รับทราบ เช่น โทนสีที่ต้องการ อุปกรณ์ของใช้ภายในห้องครัวที่ต้องการ และลักษณะการตกแต่งเช่น สไตล์โมเดิร์น หรือตกแต่งสไตล์ครัวไทย

3. ท็อปเคาน์เตอร์ที่ต้องการ

การตกแต่งห้องครัว ท็อปเคาน์เตอร์คือส่วนประกอบสำคัญนอกจากมีหลายรูปแบบและหลายขนาดแล้ว ยังผลิตจากวัสดุคุณภาพหลายชนิด ก่อนว่าจ้างออกแบบอินทรีเรียร์ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับท็อปเคาน์เตอร์ที่ต้องการให้กับนักออกแบบด้วย

4. การใช้ประโยชน์ของห้องครัว

โดยทั่วไปห้องครัวคือส่วนที่ใช้ประกอบอาหารของทุกคนในครอบครัว แต่หากต้องการทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ทำอาหารขายเป็นรายได้เสริม ห้องครัวจำเป็นต้องมีพื้นที่หรือมีอุปกรณ์ของใช้เพิ่มมากขึ้น หรือร้านอาหารที่ต้องการขายอาหารผ่านสื่อออนไลน์ มีการไลค์สดหรือถ่ายคลิปวิธีทำเพื่อรีวิวสินค้า ห้องครัวนอกจากต้องมีพื้นที่กว้างขวางยังต้องออกแบบตกแต่งให้สะอาดสวยงามอีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ออกแบบอินทรีเรียร์ ออกแบบตกแต่งห้องครัวได้ตอบโจทย์มากที่สุด

การออกแบบตกแต่งภายในเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน แม้นักออกแบบอินทรีเรียร์ จะมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในโดยตรง แต่การจะออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง นอกจากการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันแล้วข้อมูลที่จัดเตรียมคือตัวช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและนักออกแบบเข้าใจตรงกันง่ายขึ้น