รอบรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ ก่อนเลือกใช้ให้เหมาะกับงานออกแบบภายใน

ปัจจุบันงานออกแบบตกแต่งภายในหรืองานออกแบบอินทีเรียร์ องค์ประกอบสำคัญนอกจากวัสดุอุปกรณ์และของตกแต่ง รวมทั้งมัณฑนากรที่มีความรู้ด้านงานออกแบบภายในโดยตรงแล้ว เฟอร์นิเจอร์ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่เป็นทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและของตกแต่ง สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หน่วยงานหรือออฟฟิศต่าง ๆ ที่มีแผนปรับปรุงหรือออกแบบภายใน วันนี้ ออกแบบร้าน.com มีความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มาแนะนำ

รอบรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ ก่อนเลือกใช้ให้เหมาะกับงานออกแบบภายใน

การแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์อาจแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น แบ่งตามชนิดของวัสดุ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน หรือแบ่งตามชนิดของเฟอร์นิเจอร์ ส่วนรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในงานออกแบบอินทีเรียร์ แบ่งตามรูปลักษณะออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1.เฟอร์นิเจอร์รูปแบบเดิม ๆ

เฟอร์นิเจอร์สำหรับงานออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีรูปแบบเดิม ๆ ส่วนใหญ่วัสดุที่นำมาผลิตจะอยู่ในสภาพเดิม มีรายละเอียดการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย ราคาแตกต่างกันไปตามลักษณะของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ทำจากรากไม้ ตอไม้ หรือทำจากไม้ไผ่ทั้งต้น

2. เฟอร์นิเจอร์แบบคลาสสิต

เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะมีความสมบูรณ์ในการออกแบบในเชิงศิลปะ ที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน เหมาะสำหรับงานออกแบบอินทรีเรียร์ที่เน้นงานด้านศิลปะ และเป็นงานออกแบบที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการมากนัก แต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอกจากให้ประโยชน์การใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังให้คุณค่าทางด้านจิตใจ บ่งบอกความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงานตกแต่ง

3. เฟอร์นิเจอร์แบบสมัยใหม่

เฟอร์นิเจอร์แบบสมัยใหม่ มีหลายรูปแบบ เช่น เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ความโดดเด่นของเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ คือการออกแบบที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตและการนำไปใช้งาน เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ที่อยู่อาศัยมีขนาดจำกัดเมื่อพื้นที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็กลง ทั้งประเภทของบ้านและคอนโด รวมทั้งรูปแบบของออฟฟิศที่เน้นความเรียบง่าย มีความสะดวกสบายและคล่องตัวในการทำงาน การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับขนาดพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์แบบสมัยใหม่ จึงเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบอินทรีเรียร์ เพราะสามารถเลือกซื้อหรือสั่งผลิตให้มีขนาดและรูปแบบเหมาะสมกับการใช้งานและการออกแบบ

นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่นิยมใช้ในงานออกแบบอินทีเรียร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรูปลักษณะแล้ว เฟอร์นิเจอร์ทั้ง 3 ประเภทยังผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ผลิตจากไม้จริง เฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้อัด หรือเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้สังเคราะห์และวัสดุอื่น ๆ การเลือกใช้นอกจากตอบโจทย์การใช้งาน การเลือกวัสดุเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้งานออกแบบมีความสวยงามทันสมัย