ไอเดีย ออกแบบและตกแต่งห้องรับแขก ให้โดดเด่นมีสไตล์

สำหรับคนมีบ้านเชื่อว่า ความสวยงามโดดเด่นทั้งรูปแบบของบ้าน การใช้วัสดุ และการเลือกสี คือส่วนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นส่วนที่สะดุดสายตาผู้คนได้ตั้งแต่พบเห็น ส่วนงานออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบตกแต่งภายใน คือการสร้างความสุขให้กับผู้พักอาศัย และยังเป็นส่วนที่สร้างความประดับใจให้กับแขกผู้เยือนอีกด้วย

ห้องรับแขกและงานออกแบบอินทีเรียร์

ห้องรับแขก เปรียบเสมือนหน้าตาของบ้าน เพราะนอกจากอยู่ส่วนหน้าที่ใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนการจัดและตกแต่งห้องรับแขกยังบ่งบอกรสนิยมและสไตล์เจ้าของบ้านได้ดีอีกด้วย โดยทั่วไปงานออกแบบอินทีเรียร์ในส่วนของห้องรับแขก นิยมจัดวาง 2 รูปแบบได้แก่ แบบนั่งพื้น และแบบนั่งเก้าอี้ ทั้ง 2 รูปแบบมีข้อดีข้อด้อยในการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้

1. การจัดห้องรับแขกแบบนั่งพื้น

 เป็นการตกแต่งห้องรับแขกโดยการใช้เสื่อหรือพรมปูลาด การใช้เบาะรองนั่งหลาย ๆใบอาจมีหมอนอิง หรือหมอนสามเหลี่ยมเพื่อให้นั่งสบายขึ้น และมีโต๊ะเตี้ย ๆ วางตรงกลาง ใช้สำหรับวางสิ่ง ข้อดีของการออกแบบอินทีเรียร์ห้องรับแขกสไตล์นี้ ทำให้สะดวก ประหยัด และจัดหาเครื่องเรื่อนได้ง่าย ราคาไม่แพง และมีสไตล์การตกแต่งเป็นของตนเอง

2. การจัดห้องรับแขกแบบนั่งเก้าอี้

 เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมและนอกจากตกแต่งห้องรับแขกภายในบ้านพักแล้ว งานออกแบบอินทีเรียร์ห้องรับแขกในสไตล์นี้ยังใช้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั่งธุรกิจบริการต่าง ๆ การจัดห้องรับแขกแบบนั่งเก้าอี้จัดได้หลายรูปแบบ ได้แก่

2.1 การจัดแบบเส้นตรง หมายถึง การจัดเก้าอี้วางเรียงเป็นแถวเดียว ให้เก้าอี้ยาวอยู่ตรงกลางเก้าอี้เดี่ยววางไว้ด้านข้างด้านละตัว และวางโต๊ะรับแขกไว้กลางตรง หน้าเก้าอี้ยาว การจัดแบบนี้เหมาะสำหรับห้องแคบ หรือมีพื้นที่จำกัด

2.2 การจัดแบบเข้ามุมห้อง หมายถึง งานออกแบบอินทีเรียร์ห้องรับแขกโดยจัดวางเก้าอี้ยาวไว้ชิดผนังด้านหนึ่ง เก้าอี้เดี่ยวอีก 1 – 2 ตั้งชิดผนังอีกด้านให้อยู่ในลักษณะเป็นมุมฉาก วางโต๊ะรับแขกไว้ตรงกลาง การจัดแบบนี้ช่วยประหยัดเนื้อที่ได้มาก เหมาะสำหรับห้องขนาดเล็ก

2.3 การจัดห้องรับแขกแบบนั่งเก้าอี้ในลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดวางเก้าอี้ยาวไว้ชิดผนัง เก้าอี้เดี่ยว 2 ตัว วางไว้ด้านตรงข้าม และมีโต๊ะรับแขกวางอยู่ตรงกลาง

2.4 การจัดห้องรับแขกแบบตัวยู หรือเข้ามุม 2 มุม การจัดแบบนี้จะวางเก้าอี้ยาวไว้ชิดผนังด้านหนึ่งและวางเก้าอี้เดี่ยวไว้ด้านข้าง 2 ด้าน ในลักษณะตรงกันข้าม และวางโต๊ะรับแขกไว้ตรงกลางเหมาะสำหรับห้องที่มีลักษณะแคบแต่ยาว

2.5 การจัดห้องรับแขกแบบนั่งเก้าอี้ในลักษณะเป็นวงกลม โดยวางชุดเครื่องเรือนทั้งหมดอยู่ห่างจากผนังจนเกือบกลางห้อง วางเก้าอี้ยาวไว้ด้านหนึ่งวางโต๊ะรับแขกไว้ตรงกลาง และวางเก้าอี้เดี่ยวโดยรอบ การจัดแบบนี้เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้างมาก

ไอเดีย ออกแบบและตกแต่งห้องรับแขก ให้โดดเด่นมีสไตล์ ออกแบบอินทีเรียร์อาจเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งให้เหมาะกับรูปแบบของตัวบ้าน กรณีบ้านเป็นทรงโมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งห้องรับแขกควรมีรูปทรงกลม สี่เหลี่ยม หรือทรงเรขาคณิตเป็นต้น