การออกแบบห้องทำงาน และการจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ห้องทำงานทั้งในออฟฟิศหรือห้องทำงานภายในบ้าน ถือเป็นมุมส่วนตัวที่คนวัยทำงานให้ความสำคัญ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หากมีการออกแบบอินทีเรียร์ หรือออกแบบตกแต่งภายในจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสร้างบรรยากาศทำให้ห้องทำงานสวยงามอย่างลงตัว และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ออกแบบห้องทำงาน

องค์ประกอบของห้องทำงานที่ดี

1. การจัดห้องทำงานที่ดี องค์ประกอบสำคัญที่ออกแบบอินทีเรียร์ให้ความสำคัญเป็นสิ่งแรก ได้แก่ความเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน โดยเฉพราะการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ การทำงานเขียน หรือสร้างคอนเทนท์ต่าง ๆ กรณีห้องทำงานเป็นพื้นที่โล่ง หรือออฟฟิศมีพื้นที่ใช้สอยไม่มากอาจเลือกมุมใดมุมหนึ่งจัดวางคอมพิวเตอร์ เป็นที่ทำงานแทนได้ โดยเลือกมุมที่สงบและไม่มีเสียงรบกวนมากนัก

ออกแบบห้องทำงาน

2. ห้องทำงานที่ดี ควรมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา องค์ประกอบของห้องทำงานหรือมุมทำงานจะต้องมีประตูหน้าต่างและมีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ หากเป็นห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีความสามารถจะปรับตกแต่งให้ห้องทำงานนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องปรับอากาศและ รับแสงและลมจากธรรมชาติ เพื่อประหยัดพลังงาน

ออกแบบห้องทำงาน

3. ห้องทำงานที่ดี โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์องค์ประกอบสำคัญคือมีแสงสว่างอย่างเพียงพอคือควรมีแสงสว่างไม่ต่ำกว่า 30-40 ฟุตแรงเทียน การเลือกหลอดไฟหรือโคมไฟก็คือส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แสงไฟมีความสว่างอย่างเหมาะสม

4. การทาสีห้อง ออกแบบอินทีเรียร์ จะเลือกโทนสีเย็นตา หรือเลือกใช้โทนสีกลาง ๆ ช่วยให้สบายตา และเหมาะกับห้องทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก

ออกแบบห้องทำงาน

5. สำหรับงานเกี่ยวกับการดีไซน์หรือออกแบบ ที่ต้องใช้แสงจากโคมไฟเป็นตัวช่วย โคมไฟโต๊ะทำงาน ควรเลือกแบบที่สามารถปรับมุมหรือเปลี่ยนทิศทาง หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะจะช่วยลดแสงสะท้อนจากโคมไฟภายในห้องได้ดี

6. การตกแต่งห้องทำงานโดยสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติ มีสีเขียวของไม้ประดับหรือตกแต่งพนังห้องด้วยภาพวาดเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับห้องทำงาน

ออกแบบห้องทำงาน

การจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะสม

1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ควรเลือกระดับความสูงให้พอดีกับการวางข้อศอก เพื่อช่วยให้การกดแป้นคีย์บอร์ดทำได้ถนัด รวมทั้งการใช้ที่รองรับข้อมือก็จะทำให้ไม่มีรอยกดทับหรือเกิดรอยดำบริเวณข้อมือที่เกิดจากการเสียดสีหรือถูกับผิวโต๊ะเป็นประจำ

2. การเลือกเก้าอี้ทำงาน ต้องมีความสูงสัมพันธ์กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ ออกแบบอินทีเรียร์ นอกจากจะมีหน้าที่ออกแบบตกแต่งห้องทำงานแล้ว ยังทำหน้าที่เลือกอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสมกับรูปแบบของห้องและการใช้งาน เช่น เลือกเก้าอี้ทำงานที่พนักพิงมีลักษณะส่วนโค้งเว้าตามสรีระ และมีพนักพิงรองรับศีรษะ เพื่อช่วยให้รู้สึกสบายในการนั่งทำงาน

3. การจัดวางคีย์บอร์ดและเม้าส์ที่เหมาะสม ความสูงของที่วางคีย์บอร์ดและเม้าส์ ควรอยู่ในระดับพอดีกับมือเมื่องอศอก 90 องศา การจัดวางมือในการพิมพ์ที่ถูกต้องเหมาะสมยังทำให้ไม่เกร็ง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือและศอกอีกด้วย

4. การจัดวางคีย์บอร์ที่ถูกต้อง คือวางตรงด้านหน้าใกล้กับลำตัวของผู้ใช่ให้มากที่สุด ต้องไม่ห่างจากแนวกลางไปทางด้านข้างมากนัก เพราะจะมีผลต่อการวางมือขณะใช้งาน

ออกแบบห้องทำงาน

5. ตำแหน่งของเม้าส์และคีย์บอร์ด ต้องวางอยู่ในระดับเดียวกัน โต๊ะคอมพิวเตอร์บางตัวมีลิ้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ดแต่ไม่มีพื้นที่สำหรับวางเม้าส์ ผลคือเม้าส์ถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะ ทำให้เวลาทำงานต้องยกมือขึ้นลงสลับกันตลอดเวลา ออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีประสบการณ์ จะเลือกโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเหมาะสมเลือกขนาดของโต๊ะและลิ้นชักวางคีย์บอดร์ดที่มีพื้นที่กว้างสำหรับการวางเม้าส์ด้วย

การออกแบบตกแต่งห้องทำงาน และการจัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดวางโต๊ะทำงาน แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก แต่การใช้บริการจากออกแบบอินทีเรียร์หรือนักออกแบบภายในโดยตรง นอกจากออกแบบตกแต่งห้อง จัดวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน ยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน และการจัดวางอุปกรณ์ถูกต้องเหมาะสมยังส่งผลดีต่อสุขภาพของคนทำงานอีกด้วย