ออกแบบบูธแสดงสินค้าอย่างไร ให้โดดเด่นสะดุดตาผู้ร่วมงาน

แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมา เมื่อต้องการให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือต้องการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย การจัดบูธแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร่วมออกบูธกับงาน มหกรรมแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์มาแสดงมากมาย การออกแบบบูธก็เปรียบเสมือนงานตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทรีเรียร์ที่ต้องจัดตกแต่งให้สวยงาม แต่จะออกแบบบูธอย่างไรให้สะดุดตาลูกค้า บทความนี้มีคำแนะนำ

การออกบูธแสดงสินค้า เป็นการนำเสนอสินค้าและบริการในพื้นที่ซึ่งจัดไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำธุรกิจหรือสินค้าและบริการไปเปิดตัวให้เป็นที่รู้จัก หรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มช่องทางในการสร้างยอดขาย การออกแบบบูธแสดงสินค้าจึงต้องโดดเด่นสะดุดตาผู้ร่วมงาน โดยทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1. ออกแบบบูธให้เหมาะกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์

การออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าและบริการ ออกแบบอินทรีเรียร์หรือบริษัทรับออกแบบที่มีประสบการณ์จะให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากความสวยงามรูปแบบและลักษณะของบูธแสดงสินค้าที่สัมพันธ์กับตัวสินค้าและบริการจะช่วยการจดจำ และทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจถึงสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี

2. กำหนดเป้าหมายในการจัดบูธแสดงสินค้า

การจัดรูปแบบบูธแสดงสินค้า ผู้ประกอบการต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น เพื่อสร้างแบรนด์และเปิดตัวสินค้า หรือออกบูธเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการจัดโปรโมชั่นของแบรนด์ หรือออกบูธเพื่อให้คำแนะนำหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายก็เพื่อให้ออกแบบอินทรีเรียร์ได้กำหนดรูปแบบและคำนวณค่าใช้จ่ายในอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

3. สร้างความโดดเด่นให้สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย

การจัดแสดงสินค้า จุดประสงค์หลักของธุรกิจนอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นวิธีทำการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นนอกจากการออกแบบูธแสดงสินค้าให้สวยเหมาะสมและสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าและบริการ ออกแบบอินทรีเรียร์ ยังสร้างความโดดเด่นทำให้สินค้าได้รับความสนใจ ทั้งในเรื่องการจัดวาง การให้แสงสว่าง และการเลือกโทนสี

4. การออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายโฆษณาที่โดดเด่น

พื้นที่จัดบูธแสดงสินค้าที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหากรรมสินค้าต่าง ๆ ก็จะมีสินค้าและบูธสินค้าหลากหลายประเภท การออกแบบตกแต่งบูธให้โดดเด่นสะดุดตาและมองเห็นได้แต่ไกล ก็คือการตกแต่งด้วยป้ายไฟหรือป้ายโฆษณาที่โดดเด่นด้วยคอนเทนด์โดน ๆ อ่านแล้วดึงดูดให้คนอยากเดินเข้ามาที่บูธ

5. สร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจและบริการ

การจัดบูธแสดงสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจและบริการในหลาย ๆ ด้าน เช่นการแสดงให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของธุรกิจ ออกแบบอินทรีเรียร์อาจสร้างความน่าสนใจด้วยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตหรือให้บริการมาจัดแสดงที่บูธสินค้าควบคู่กัน

ผู้ประกอบการที่เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การออกบูธแสดงสินค้าคือแนวทางทำการตลาดที่นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นแล้ว การว่าจ้างบริษัทรับออกแบบบูธ ที่มีความสามารถด้านการออกแบบอินทรีเรียร์โดยตรง คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การออกแบบบูธแสดงสินค้าโดดเด่นสะดุดตากลุ่มลูกค้าได้เหนือคู่แข่งขันด้านการตลาด