ไอเดีย ออกแบบอินทีเรียร์ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก

ปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารประสบความสำเร็จ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เรื่องของรสชาติและการบริการเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจทำให้กลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง แต่สิ่งที่ช่วยให้เกิดการบอกต่อ ได้แก่ การออกแบบอินทีเรียร์ ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์สามารถบ่งบอกรสนิยมและสไตล์ของร้านที่ช่วยให้เกิดการจดจำได้เป็นอย่างดี

รับออกแบบร้าน กาแฟ ร้านอาหาร คาเฟ่ โชว์รูม ออกแบบร้านเหล้า

ไอเดีย ออกแบบอินทีเรียร์ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก

ร้านอาหารคือธุรกิจบริการที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การเลือกทานอาหารอร่อย มีความปลอดภัย หรือได้รับการยอมรับด้วยการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้บ่งบอกถึงความสุขความสำเร็จในชีวิตของบุคคล จุดประสงค์หลักของการออกแบบอินทีเรียร์ ร้านอาหาร ก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็กมีพื้นที่ไม่มาก การออกแบบต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางกายภาพ และนำหลักเชิงจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการออกแบบ ดังนี้

ออกแบบร้านอาหาร, รับออกแบบตกแต่งภายใน

1. ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ ภาพรวมของงานออกแบบอินทีเรียร์ ต้องสัมพันธ์กันทั้งส่วนของผนัง เพดาน พื้น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ใช้สอยในครัวเรือน ม่าน และอื่น ๆ เช่น การเลือกใช้คู่สีเหมาะสมกลมกลืนกัน การเลือกใช้สิ่งของที่มีรูปทรงหรือรูปแบบที่สัมพันธ์กัน

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใน

2. ให้ความสำคัญกับความสวยงามในด้านต่าง ๆ เช่น การเลือกสีทาผนัง หรือสีของเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ของตกแต่งให้เหมาะกับรูปแบบของร้าน การจัดแสงสี สวยงามโดดเด่น คำนึงถึงอิทธิพลของสีที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า

ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น, ออกแบบร้านซูชิ, ออกแบบภายใน

3. เน้นในเรื่องประโยชน์ใช้สอย การออกแบบอินทีเรียร์ ภายในร้านอาหารขนาดเล็กต้องเหมาะสมสอยคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

ออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่น, ออกแบบร้านซูชิ, ออกแบบภายใน

4. การออกแบบภายใน ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางสภาพเศรษฐกิจ ทั้งในขั้นตอนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง และขั้นตอนการดูแลรักษา

5. การออกแบบอินทีเรียร์ ต้องบ่งบอกรสนิยมของเจ้าของร้านได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างความสุขทางใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า ทำให้เกิดการจดจำและบอกต่อ

ออกแบบคาเฟ่

6. การออกแบบตกแต่งภายในที่ดี นอกจากความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์แล้ว งานออกแบบยังสะท้อนความรู้สึก หรือสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสนุกสนาน สงบ อบอุ่น นอกเหนือไปจากความสุขทางกายที่ได้จากองค์ประกอบอื่น ๆ

7. มีการนำเทคนิคบางอย่างมาใช้กับการออกแบบร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็ก เช่น การออกแบบลวงตา โดยใช้ เส้น สี แสง เงา และผิวสัมผัส มาช่วยในการออกแบบตกแต่งเพื่อช่วยหลอก หรือลวงตาให้มีพื้นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ออกแบบคาเฟ่, ออกแบบร้านกาแฟ, ออกแบบภายใน

จากไอเดียและองค์กระกอบของการ ออกแบบอินทีเรียร์ ทั้ง 7 ข้อ เป็นการออกแบบตกแต่งภายในที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของร้านอาหารในระยะยาว เพราะการเลือกร้านอาหารนอกจากรสชาติอาหารต้องถูกปาก บรรยากาศและสไตล์การออกแบบตกแต่งร้านยังต้องถูกใจอีกด้วย