4 ข้อควรรู้ ก่อนจ้างอินทีเรียร์ตกแต่งภายในบ้าน

การปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย นอกจากเรื่องของการออกแบบ การว่าจ้างช่างผู้รับเหมาและการเลือกวัสดุก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในก็เป็นหัวใจสำคัญและการออกแบบโดยมัณฑนากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานออกแบบอินทีเรียร์โดยตรง นอกจากทำให้บ้านสวยสมบูรณ์แบบแล้ว การจัดแบ่งพื้นที่สอย การเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ยังเน้นประโยชน์และช่วยประหยัดงบประมาณในการตกแต่งอีกด้วย ดังนั้นก่อนว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์ มี 4 ข้อควรรู้ ดังนี้

1. ออกแบบอินทีเรียร์ หมายถึง

ออกแบบอินทีเรียร์ หมายถึง การออกแบบตกแต่งภายในหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มัณฑนากร เป็น สถาปัตย์แขนงหนึ่ง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการออกแบบตกแต่งเพื่อให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ หรือตกแต่งตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่งานออกแบบอินทีเรียร์อาจเน้นงานด้านศิลปะที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการมากนักแตกต่างจากด้านมัณฑนากรโดยตรง

2. งานที่เกี่ยวข้องกับออกแบบอินทีเรียร์

หน้าที่ของมัณฑนากร นอกจากหน้าที่หลักคือการออกแบบตกแต่งพื้นที่เพื่อให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีหน้าที่ในการศึกษาโครงสร้างของงาน คำนวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสมให้ตรง เป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย

3. การเลือกมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์

การเลือกมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ เพื่อทำงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการ ควรเลือกออกแบบอินทีเรียร์จากบริษัทรับออกแบบที่เชื่อถือได้ มีผลงานการออกแบบให้พิจารณา และเป็นบริษัทรับออกแบบที่จะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รับเหมาตกแต่งคาร์แคร์ ร้านล้างรถ

4. ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างมัณฑนากร

 โดยทั่วไปจะมีการคิดค่าใช้จ่าย 3 รูปแบบ

1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน โดยมัณฑนากรแต่ละคนจะมีอัตราค่าบริการตามชื่อเสียงและฝีมือ นอกเหนือไปจากเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ

2. คิดค่าออกแบบในลักษณะเหมาจ่าย คือลูกค้าและผู้ออกแบบตกลงว่าจ้างกันในวงเงินที่ทั้งสองฝ่ายพอใจและทำสัญญาจ้างทำแบบจบสิ้นเมื่อส่งแบบเสร็จ เจ้าของบ้านอนุมัติ ไม่ว่าจะนำแบบนั้นไปสร้างหรือไม่สร้าง และไม่ว่าค่าก่อสร้างตกแต่งจะเป็นเท่าไรก็ไม่เกี่ยวกับค่าออกแบบ

3. ในส่วนมัณฑนากรที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทรับเหมาตกแต่ง การว่าจ้างลักษณะนี้อาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างตกแต่ง หรือทางบริษัทอาจคิดรวมกับค่าก่อสร้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกลงและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง

ค่าออกแบบ ร้านค้า บริการออกแบบตกแต่งภายใน คีออสและร้านค้า

การว่าจ้างออกแบบอินทีเรียร์จากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นบริษัทที่มีผลงานการออกแบบที่น่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าจ้างอาจมีการคำนวณค่าออกแบบไว้เป็นแพ็คเกจ ให้ลูกค้าได้เลือกตามงบประมาณที่มีอยู่ ดังนั้นการออกแบบตกแต่งภายในจึงนิยมว่าจ้างบริษัทรับออกแบบเพราะสะดวกสบายได้ผลงานการออกแบบที่สวยงามจากนักออกแบบมืออาชีพ