เคล็ดลับ สร้างระบบแฟรนไชส์ ให้ยอดขายปังทุกสาขา จากร้านต้นแบบ

เชื่อว่าการเปิดร้านขายสินค้าประเภทของกิน เป็นอาชีพที่ขายได้และขายดีหากมีการบริหารจัดการ มีการออกแบบตกแต่งร้านหรือออกแบบอินทีเรียร์ และมีกลยุทธ์การขายที่แตกต่าง สำหรับใครที่มีสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองอยู่แล้ว ต้องการสร้างระบบแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มยอดขาย ออกแบบร้าน.com มีเคล็ดลับสร้างร้านต้นแบบให้ยอดขายปังทุกสาขา มาแนะนำครับ

ระบบแฟรนไชส์ คืออะไร

ระบบแฟรนไชส์ หมายถึงการทำธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระซึ่งมีหลากหลายรูปแบบอาจเป็นการทำธุรกิจในลักษณะรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด การออกแบบตกแต่งร้านหรือออกแบบอินทีเรียร์ เพื่อให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ทุก ๆสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ร้านต้นแบบ คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจแฟรนไชส์

รูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและหลายประเภทโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทขายของกินที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ยังสามารถแบ่งออกตามขนาดการลงทุน ดังนี้

– แฟรนไชส์ขนาดเล็ก ลงทุนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

– แฟรนไชส์ขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

– แฟรนไชส์ขนาดขนาดกลาง ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

– แฟรนไชส์ขนาดขนาด ถึง ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินสิบล้านบาท

– แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนมากกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้านต้นแบบ คือส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากการออกแบบร้านต้นแบบที่โดดเด่นโดยออกแบบอินทีเรียร์ จะช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว ความสำคัญขจองร้านต้นแบบก็เพื่อให้รูปแบบของร้านค้าในทุก ๆ สาขาที่ซื้อแฟรนไชส์ไป มีร้านแบบเดียวกันทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ง่าย

ออกแบบร้านต้นแบบที่ไหนดี

ระบบของแฟรนไชส์ คือการโคลนนิ่งธุรกิจหรือร้านค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น การออกแบบร้านค้าต้นแบบจึงไม่ใช่เฉพาะการออกแบบให้เหมือนกันเท่านั้น แต่ยังเป็นงานออกแบบอินทีเรียร์ที่ต้องมีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจของลูกค้า ดังนั้นการออกแบบร้านต้นแบบที่ดีควรเลือกบริษัทรับออกแบบที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

· มีทีมงานออกแบบอินทีเรียร์หรือมัณฑนาการระดับมืออาชีพที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาก่อนตกลงว่าจ้าง

· ควรเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง มีผลงานจากการรีวิวของลูกค้าที่รับบริการไปแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

· มีการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเก็บรายละเอียดของร้านต้นแบบให้เหมาะกับประเภทสินค้าและประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุด เช่น การใช้ระบบ 3D ในการกำหนดภาพการออกแบบและการทำงานให้ได้ตามต้องการ

· ราคาค่าออกแบบมีมาตรฐาน เพราะทุกอย่างต้องคิดเป็น “ต้นทุน” รวมทั้งค่าออกแบบด้วย ราคาต้องชัดเจน

หากท่านเป็นผู้ประกอบการหรือมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองที่กำลังวางแผนสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ออกแบบร้าน.com เราเป็นบริษัทออกแบบอินทีเรียร์ที่มีทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ อัตราค่าออกแบบเราคิดเป็นแพ็คเกจในราคาที่เป็นมิตร เพียงโทรหรือติดต่อมา เราพร้อมให้บริการ