สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน

งานออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เรียกกันว่าออกแบบอินทีเรียร์ คือส่วนประกอบสำคัญไม่เฉพาะการออกแบบตกแต่งภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดวางและตกแต่งสถานที่เพื่อจัดวางหรือแสดงสินค้าให้โดดเด่นน่าสนใจอีกด้วย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับออกแบบอินทีเรียร์ วันนี้เรามีสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน มาแนะนำ

งานออกแบบอินทีเรียร์ กับหลักการในการออกแบบ

การออกแบบตกแต่งภายใน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นหลัก โดยมีหลักการออกแบบอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1 การออกแบบภายในต้องเน้นประโยชน์ใช้สอย คือ การออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 งานออกแบบอินทีเรียร์หรือออกแบบภายใน เน้นความงามของรูปแบบ เพราะเป็นองค์ประกอบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในด้านความงาม ความทันสมัย ความมีรสนิยมและกลมกลืนกับบรรยากาศ

3. หลักของการจัดวาง คือ การออกแบบภายในที่การวางตำแหน่งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอยภายในห้อง เพื่อให้เกิดความงาม ความเป็นระเบียบ เกิดมิติ ช่องว่างและความกลมกลืน

4. การออกแบบต้องยึดหลักจิตวิทยา โดยออกแบบอินทีเรียร์ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา รสนิยมและความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อให้งานออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด

รูปแบบการตกแต่งภายในและข้อจำกัดในการออกแบบ

การออกแบบตกแต่งภายในมีอยู่หลายรูปแบบ ส่วนข้อจำกัดในการออกแบบหลัก ๆ แล้วเกือบไม่มี งานออกแบบอินทีเรียร์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้หรือผู้อาศัยและจินตนาการการออกแบบของนักออกแบบเป็นสำคัญ แต่ถ้าจะมองโดยรวมอาจแบ่งรูปแบบการตกแต่งภายในได้ 4 แบบ คือ

1. การตกแต่งภายในรูปแบบดั้งเดิม หมายถึงแนวการตกแต่ง บ้าน อาคาร สถานที่ ให้ได้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในยุคเก่า ๆ เป็นการตกแต่งที่ได้จำลองรูปแบบการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในยุคเก่ามาใช้ร่วมกันกับของตกแต่งที่มีอายุการใช้งานนาน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ ตู้เตียง เก้าอี้ โซฟา เคาน์เตอร์ แจกัน โคมไฟ และอื่น ๆ

2. การตกแต่งภายในรูปแบบสมัยใหม่ เป็นงานออกแบบอินทีเรียร์ที่นำทั้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ หรือวัสดุที่มีความงดงาม หรูหรา ทันสมัยมาตกแต่ง

3. การตกแต่งภายในรูปแบบร่วมสมัย คือการผสมผสานกันระหว่างความคลาสิคของยุคก่อนนำมาผนวกกับรูปแบบของบ้าน อาคาร หรือสถานที่ ที่อยู่ในยุคปัจจุบัน

4. การตกแต่งภายในรูปแบบตามลักษณะท้องถิ่น คือการตกแต่งโดยคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้ อาจเป็นบ้านอาคารสถานที่ ที่ตั้งแต่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนำรูปแบบและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาตกแต่งเพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นและแตกต่าง

งานออกแบบอินทีเรียร์ เพียงทำความเข้าใจและรู้หลักในการออกแบบ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของอาคารสถานที่ เจ้าของบ้านรวมทั้งผู้ประกอบการที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือนำความรู้พื้นฐานไปพูดคุยสื่อสารกับนักออกแบบได้อย่างเข้าใจ