ไอเดีย จัดห้องทำงาน Work from Home โดยออกแบบอินทีเรียร์

การออกแบบตกแต่งห้องทำงานหรือจัดพื้นที่ภายในบ้านเพื่อ Work from Home หากเป็นการทำงานที่ไม่ต้องมีเอกสารหรือมีขั้นตอนการทำงานและไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มากนัก การตกแต่งภายในอาจทำได้ด้วยตัวเองเพราะไม่ยุ่งยาก ส่วนใครที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านแต่มีพื้นที่จำกัด มีอุปกรณ์และเอกสารมากทำให้กังวลไม่รู้ว่าจะจัดห้องทำงานอย่างไร บทความนี้เรามีไอเดีย จัดห้องทำงานโดยออกแบบอินทีเรียร์ มาแนะนำ

ออกแบบอินทีเรียร์ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่องานตกแต่งภายใน

อินทีเรียร์ เป็นสาขาหนึ่งของคณะสถาปัตย์ งานออกแบบอินทีเรียร์ ก็คือการทำงานเกี่ยวกับออกแบบภายในหรือที่เรียกกันว่า มัณฑนากร ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ จากสภาสถาปนิก ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) ว่าด้วยการกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในขั้นตอนของการทำงานออกแบบ

บทบาทหน้าที่ของออกแบบอินทีเรียร์ นอกจากมีความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ เลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งให้เหมาะสมตามรูปแบบหรือสไตล์การตกแต่งแล้ว ยังต้องทำงานร่วมกับวิศวกร และช่างผู้รับเหมา เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างและงานตกแต่งออกมาสมบูรณ์แบบตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้างได้มากที่สุด

ไอเดีย จัดห้องทำงาน Work from Home โดยออกแบบอินทีเรียร์

1. ไอเดีย ออกแบบทำงานสำหรับ Work from Home โดยไม่ต้องก่อผนังแบ่งกั้นห้อง เพียงเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตกแต่งมุมทำงานให้เป็นสัดส่วนด้วยชั้นวางเอกสาร วางสิ่งของอเนกประสงค์ เลือกโต๊ะทำงานแบบเรียบง่าย มีสไตล์ และอาจเป็นโต๊ะทำงานแบบมีชั้นวางของในตัว เพื่อประหยัดพื้นที่

2. ไอเดีย จัดทำห้องทำงานภายในบ้าน หากเป็นงานที่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเอกสารมาก ออกแบบอินทีเรียร์หรือมัณฑนากร อาจจัดแบ่งพื้นที่โดยการแบ่งกั้นห้องหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นห้องทำงานโดยเฉพาะนอก จากมีความเป็นส่วนตัวแล้วยังสามารถจัดเก็บเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์การทำงานไว้ภายในห้องทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบอีกด้วย

3. ไอเดียออกแบบห้องทำงานภายในบ้าน โดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบบิ้วอิน ข้อดีคือใช้ติดตั้งโดยการยึดติดกับผนังห้อง ทำให้ประหยัดพื้นที่ สวยงามและทันสมัย สามารถเลือกได้ตามความชอบหรือความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพราะมีมากหมายหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด และยังออกแบบให้เหมาะกับขนาดพื้นที่และการใช้งานได้

4. ไอเดียแต่งห้องทำงาน Work from Home ด้วยการทาสีผนังห้องให้แตกต่าง เพื่อแบ่งพื้นที่หรือจัดมุมทำงานให้เป็นสัดส่วน เช่น เลือกทาสีผนังห้องเพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วตกแต่งให้เป็นสถานที่สำหรับทำงาน มีโต๊ะทำงาน ชั้นจัดวางเอกสาร และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น

การจัดห้องทำงานเพื่อ Work from Home โดยออกแบบอินทีเรียร์ มีข้อดีคือสามารถบริหารพื้นที่ภายในบ้านให้เหมาะสมสัมพันธ์กับรูปแบบหรือลักษณะการทำงานได้เป็นอย่างดี ห้องทำงานที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม บรรยากาศเหมาะสมยังส่งผลถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานของบุคคลอีกด้วย