สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าร้านอาหาร ด้วยงานออกแบบอินทีเรียร์

            ร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่นอกจากสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยรสชาติของอาหาร มีบริการที่ดีทำให้ลูกค้าประทับใจได้แล้ว การออกแบบอินทีเรียร์ หรือการตกแต่งภายในคือส่วนประกอบสำคัญที่ใช้เป็นจุดขายของร้าน ที่สามารถสร้างความประทับใจ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการจนกลายเป็นลูกค้าประจำ หรือเกิดการแนะนำบอกต่อ โดยที่ลูกค้าส่วนหนึ่งอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของรสชาติอาหารมากนัก แต่เกิดจากความประดับใจในบรรยากาศและการออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใน

วิธีสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าร้านอาหาร ด้วยงานออกแบบอินทีเรียร์

            การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าร้านอาหาร จากการออกแบบอินทีเรียร์ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในร้านให้ตอบโจทย์ความต้องการ จนทำให้กลับมาใช้บริการซ้ำหรือกลายเป็นลูกค้าประจำ และยังมีตัวอย่างความสำเร็จของร้านอาหารในลักษณะนี้ให้เห็นเป็นจำนวนมาก สำหรับวิธีสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าร้านอาหารด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน อาจแบ่งมาตรฐานการออกแบบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดหลาง และขนาดใหญ่

1.ร้านอาหารขนาดเล็ก

ออกแบบร้านกาแฟ

            ร้านอาหารหรือร้านขายสินค้าประเภทของกินและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการ ออกแบบอินทีเรียร์ เพราะเข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงการออกแบบตกแต่งภายใน ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงแต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและพื้นที่ในการออกแบบ การออกแบบตกแต่งร้านอาหารเล็ก ๆ ยังถือเป็น Basic Service ที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้หลายรูปแบบ เช่น ออกแบบมุมเล็ก ๆภายในร้านไว้สำหรับถ่ายภาพ

2.ร้านอาหารขนาดกลาง

ออกแบบร้าน ร้านอาหาร

            การออกแบบอินทีเรียร์ หรือออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารขนาดกลาง อาจเป็นการเป็นการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Marginal Service เช่น ออกแบบตกแต่งภายในโดยการเพิ่มห้องแอร์ หรือออกแบบร้านให้มีมุมส่วนตัวสำหรับ 2 ที่นั่ง มุมสำหรับจัดเลี้ยงที่มีความเป็นส่วนตัว หรือออกแบบตกแต่งภายใน โดยการจัดแบ่งพื้นที่ให้สามารถปรับใช้เป็นห้องประชุมหรือสัมมนาได้ด้วย

3.ร้านอาหารขนาดใหญ่

ออกแบบร้าน บาร์ คลับ

            สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ ในร้านอาหารขนาดใหญ่ เป็นลักษณะที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า หรือ Attractive Service เป็นการออกแบบตกแต่งภายในที่สามารถดึงดูความสนใจ ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเมนูหรือรสชาติของอาหารมากนัก มัณฑนากร ที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์จะออกแบบตกแต่งภายในให้มีเอกลักษณ์หรือมีความแปลกแตกต่างด้วยศิลปะที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบภายใย

            ธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ จะให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด นอกจากรสชาติอาหารดีมีมาตรฐาน บริการเยี่ยม การออกแบบอินทีเรียร์ เปรียบเสมือนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและบริการ หากต้องการสร้างการจดจำจากความพึงพอใจของลูกค้าที่มากกว่าความอร่อยของรสชาติอาหาร การตกแต่งภายในช่วยผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จตามที่สิ่งที่คาดหวังได้ไม่ยาก