ที่พักโฮมสเตย์ กับงานออกแบบตกแต่งภายในสุดเก๋

ที่พักโฮมสเตย์ กับงานออกแบบตกแต่งภายในสุดเก๋

            ปัจจุบัน ธุรกิจบริการประเภทร้านอาหารและที่พักอาศัยการแข่งขันสูงมาก กลยุทธ์ที่ช่วยให้สู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้ ก็คือการออกแบบอินทีเรียร์ หรือตกแต่งภายในเพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย และมีความแปลกแตกต่าง เพราะจะเห็นว่าที่พักสไตล์โฮมสเตย์ จุดขายจะอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นทุ่งนาหรือส่วนพืชผักของแต่ละท้องถิ่น เป็นส่วนใหญ่

ที่พักโฮมสเตย์ คืออะไร

            ที่พักโฮมสเตย์ (Home Stay) หมายถึง บ้านพักที่อยู่ในชุมชนชนบท และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยการเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท พานักท่องเที่ยว เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว โดยเจ้าของบ้านมีรายได้จากการเข้าพักและอื่น ๆ

พักโฮมสเตย์ กับงานออกแบบอินทีเรียร์

            ธุรกิจโฮมสเตย์ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวต้องพักร่วมกับเจ้าของบ้าน หรือบางแห่งอาจจัดปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับที่พักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ งานออกแบบอินทีเรียร์ หรือการออกแบบภายใน สามารถนำพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาออกแบบดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ ความสำคัญของงานออกแบบภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ กับการทำโฮมสเตย์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น

  • โฮมสเตย์ เป็นธุรกิจบริการที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้การแข่งขันด้านการตลาดสูงไปด้วยการออกแบบอินทีเรียร์ หรือออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักโดยมัณนากรที่มีความรู้ด้านการออกแบบภายในโดยเฉพาะ ช่วยสร้างความแตกต่าง ทำให้บ้านพักแบบโฮมสเตย์ เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนบท
  • ออกแบบอินทีเรียร์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพราะกลักการของโฮมสเตย์คือที่พักในชุมชนจะต้องมีหลักและแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งการออกแบบภายในให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน การออกแบบโดยมัณฑนากรสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์และถูกต้องตามหลักการ
  • เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่นอกจากออกแบบอินทีเรียร์ จะสร้างความแปลกใหม่และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ยังสร้างการจดจำให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก ช่วยให้ธุรกิจได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากการบอกต่อของคนที่มาเข้าพักและจากภาพถ่ายหรือการรีวิวของลูกค้า
  • ออกแบบอินทีเรียร์ นอกจากทำหน้าที่ออกแบบพื้นที่ว่างภายในให้เป็นที่พักได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนตามหลักของโฮมสเตย์แล้ว ยังมีหน้าที่คัดสรรวัสดุที่เหมาะสมซึ่งหาได้จากท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจโฮมสเตย์ได้อย่างลงตัว

            ปัจจุบันการสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจบริการประเภทที่พักประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการรีวิวหรือถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าพักแล้วประทับใจ การออกแบบตกแต่งภายในหรือออกแบบอินทีเรียร์ คือตัวช่วยทำให้ธุรกิจโฮมสเตย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว